logo

พิธีไหว้ครูพิธีทำบุญ ไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓


พิธีทำบุญ ไหว้ครู มอบประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๒


พิธีทำบุญ ไหว้ครู มอบประกาศนียบัตร ประจำปี๒๕๖๑


พิธีไหว้ครูครั้งที่๗

พิธีไหว้ครูครั้งที่๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีพิธีไหว้ครูครั้งที่๖

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ธัญญาพาร์คพิธีไหว้ครูครั้งที่๕

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อพิธีไหว้ครูครั้งที่๔

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อพิธีไหว้ครูครั้งที่๓

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อ12

Page 1 of 2, showing 8 records out of 10 totalมิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้