logo

พิธีไหว้ครูพิธีทำบุญ ไหว้ครู มอบประกาศนียบัตร ประจำปี๒๕๖๐

พิธีทำบุญ ไหว้ครู มอบประกาศนียบัตร ประจำปี๒๕๖๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>พิธีไหว้ครูครั้งที่๗

พิธีไหว้ครูครั้งที่๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีพิธีไหว้ครูครั้งที่๖

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ธัญญาพาร์คพิธีไหว้ครูครั้งที่๕

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อพิธีไหว้ครูครั้งที่๔

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อพิธีไหว้ครูครั้งที่๓

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อพิธีไหว้ครูครั้งที่ ๒

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อพิธีไหว้ครูครั้งที่๑

วันอาทิตย์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

มิราเคิลไทชิเซ้นเตอร์ ทองหล่อ1

Page 1 of 1, showing 8 records out of 8 totalมิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้