logo

Miracle Taichi Class Schedule July 2019

การฝึกมิราเคิลไทชิขึ้นพื้นฐาน กำลังเปิดรับสมัครที่  

มิราเคิลไทชิ สาขาทองหล่อ

วันอังคาร     เวลา 13.30-15.00 น. 

วันพฤหัสบดี  เวลา 13.30-15.00 น.

มิราเคิลไทชิ สาขาธัญญาพาร์ค

วันพุธ  เวลา 10.00-11.30 น.

 

สำหรับผู้ที่สนใจ คลิก ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ 

หมายเหตุ

* MTC คือ มิราเคิลไทชิ เซ็นเตอร์

* TL คือ สาขา ทองหล่อ

* TSP คือ สาขา ธัญญาพาร์ค