logo

Miracle Taichi Class Schedule February 2019

การฝึกมิราเคิล ไทชิ ขึ้นพื้นฐาน กำลังเปิดรับสมัครที่  

มิราเคิลไทชิ ทองหล่อ

วันอังคาร     เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

วันพฤหัสบดี     เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.

มิราเคิลไทชิ ธัญญาพาร์ค

วันพุธ  เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.

 

สำหรับผู้ที่สนใจ คลิก ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศน์ 

หมายเหตุ

* MTC คือ มิราเคิล ไทชิ เซ็นเตอร์

* TL คือ สาขา ทองหล่อ

* TSP คือ สาขา ธัญญา ช้อปปิ้ง พาร์ค