logo

Miracle Taichi Class Schedule december 2019

Monday
10.30-12.00


Gold Class
 24 ท่า

Break
13.30-15.00


Gold Class
56 ท่า

Tuesday

 


Break
13.30 - 15.00

Gold Class
Level 4

18.30 -20.00


Gold Class
Level 4

Wednesday
08.30-10.00
 PREMIUM

Level  3

13.30-15.00
 Gold class
   Level  2

 


  
 

 


  

Break
15.30-17.00
 PREMIUM

Level 2

17.00 - 18.30


PREMIUM


24 ท่า

19.00 - 20.30


Gold Class
Level 3

Thursday
07.00 - 8.30

โรงแรมเซ็นทาราฯ

10.30-12.00


Gold Class
Level 24 ท่า

Break
13.30-15.00
 PREMIUM

Level 1

16.00-17.30

Gold Class
Level 1

FridayBreak
Saturday
8.30 - 10.00


Gold Class
Level 2

10.30 - 12.00


Gold Class
Level 24 ท่า

Break
13.30-15.00


Gold Class
Level 3

15.00- 16.30


PREMIUM
Level 3

Sunday
10.30 - 12.00


Gold Class
ครูนำการฝึก(พิเศษ)

Break
13.30-15.00

PREMIUM
พัด


การฝึกมิราเคิลไทชิขึ้นพื้นฐาน กำลังเปิดรับสมัครที่  

มิราเคิลไทชิ สาขาทองหล่อ

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒     เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.

มิราเคิลไทชิ สาขาธัญญาพาร์ค

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจ คลิก ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ 

หมายเหตุ

* MTC คือ มิราเคิลไทชิ เซ็นเตอร์

* TL คือ สาขา ทองหล่อ

* TSP คือ สาขา ธัญญาพาร์ค