logo

Miracle Taichi Class Schedule June 2018

การฝึกมิราเคิล ไทชิ ขึ้นพื้นฐาน กำลังเปิดรับสมัครที่  

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ สาขาทองหล่อ

วันพฤหัสบดี     เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

วันพฤหัสบดี     เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ สาขาธัญญาพาร์ค

วันพุธ  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.

 

สำหรับผู้ที่สนใจ คลิก ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศน์ 

หมายเหตุ

* MTC คือ มิราเคิล ไทชิ เซ็นเตอร์

* TL คือ สาขา ทองหล่อ

* TSP คือ สาขา ธัญญา ช้อปปิ้ง พาร์ค