logo

Miracle Taichi Class Schedule SEPTEMBER 2019

Monday
10.30-12.00


Gold Class
 24 ท่า

Break
13.30-15.00


Gold Class
48 ท่า

17.00 - 18.30

ครูนำการฝึกฯ


(ได้รับอนุญาต)

Tuesday

 

10.30-12.00


Gold Class
Level 4

Break
13.30 - 15.00

PREMIUM
Level 4

16.00 - 17.30

PREMIUM
Level 1

18.30 -20.00


Gold Class
Level 2

Wednesday
08.30 - 10.00

PREMIUM
Level 2

10.30 - 12.00


Gold class


 24 ท่า

Break
  
    
17.00 - 18.30


PREMIUM
Level 1

19.00 - 20.30


Gold Class
Level 2

Thursday
07.00 - 8.30

โรงแรมเซ็นทาราฯ

Break
FridayBreak
Saturday
8.30 - 10.00


Gold Class
Level 1

10.30 - 12.00


Gold Class
Level 4

Break
13.30-15.00


Gold Class
Level 2

15.00- 16.30


PREMIUM
Level 2

Sunday
10.30 - 12.00


Gold Class
 32 ท่า

Break
13.30-15.00

PREMIUM
พัด


15.00 - 16.30


Gold Class
Level 2

การฝึกมิราเคิลไทชิขึ้นพื้นฐาน กำลังเปิดรับสมัครที่  

มิราเคิลไทชิ สาขาทองหล่อ

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒     เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.

มิราเคิลไทชิ สาขาธัญญาพาร์ค

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจ คลิก ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ 

หมายเหตุ

* MTC คือ มิราเคิลไทชิ เซ็นเตอร์

* TL คือ สาขา ทองหล่อ

* TSP คือ สาขา ธัญญาพาร์ค