logo

สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

 

มิราเคิลไทชิ ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรการออกกำลังกาย "ไทชิ" ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี