logo

พิธีทำบุญ ไหว้ครู มอบประกาศนียบัตร ประจำปี๒๕๕๙

 

พิธีทำบุญครบรอบ ๖ ปี/ไหว้ครู/มอบประกาศนียบัตร

วันเสาร์ที่ ๑๓ อาทิตย์ที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 

 

การฝึกมิราเคิลไทชิด้วยตัวเอง เวลาเช้าตรู่ สาย/บ่าย/เย็น/ดึกๆ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่บ้าน สวนสาธารณะ หรือในทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก ย่อมมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราเก็บไว้คนเดียว  วันนี้จึงนำความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาบอกเล่าสู่กันฟัง เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น่ารักๆ กับครอบครัวมิราเคิลไทชิ  จึงเป็นที่มาของเสวนา“เหตุการณ์ประทับใจ บอกใครไม่ได้” 

 

 

 

                        ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับความเมตตาจาก หลวงตา เจ้าอาวาสวัดเขาวงให้จัดพิธีในวัด จึงเป็นโอกาสดี  ได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกัน นับว่าเป็นบุญของ “ครอบครัวมิราเคิลไทชิ” โดยแท้และนอนหลับพักผ่อน ด้วยความร่มเย็นตลอดคืน ณ วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์)ตื่นเช้าวันใหม่ ด้วยความสดชื่นแจ่มใส ตักบาตร หลวงตาและพระสงฆ์  “ร่วมบุญ ร่วมกุศลกันอย่างพร้อมเพรียง”

 

 

               ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของ ที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ      “ รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ”

 

 

ธรรมมะกับไทชิ โดยพระครูภาวนาพิลาศ เจ้าอาวาสวัดเขาวง 

 

 

  กตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์  ขอบพระคุณพ่อป่วน/แม่ตุ้ม อินทร์เผือก  ผู้ให้กำเนิด  

                   ขอบพระคุณ ปรมาจารย์ อมร เอี่ยมศิริ ผู้ถ่ายทอดวิชาไทชิ 

 

 

 

                  มอบประกาศนียบัตรสำหรับท่านที่มีความเพียรพยายาม รางวัลที่มีค่าที่สุด มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ คือสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

                  ขอแสดงความยินดีกับท่านที่จบการอบรม ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน สามารถรับผิดชอบสุขภาพของตนเองได้และกำลังฝึกการให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแก่ผู้อื่น ย่อมมีความสุขทางใจทุกวัน  มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ จึงมอบประกาศนียบัตร ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

ขอแสดงความยินกับท่านที่ เข้ารับการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน (ระดับ ๑-๔) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมฝึกด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างน่าพึงพอใจ  มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ จึงมอบประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

 

ขอแสดงความยินดี ท่านที่มี ผลการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพ ด้วยตนเองมีจำนวนครั้งสูงสุดประจำปี ๒๕๕๙

                      ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  รวม ๒๘๐ ครั้ง เฉลี่ย ๔.๖ ครั้ง/สัปดาห์ มิราเคิลไทชิจึงมอบเกียรติบัตร

 

ขอแสดงความยินกับ ท่านที่ฝึกมิราเคิลไทชิ มีการจดบันทึกในสมุดออมสุขภาพ ตั้งแต่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี ๘ เดือน มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ของมอบรางวัลให้  

 ภาพหมู่ 

 

 

ปีนี้เป็นครั้งแรกสำหรับการแสดงของ ครอบครัวมิราเคิลไทชิ โดยมีวัตุประสงค์ แสดงออกซึ่งความเสียสละมีน้ำใจ มีสปิริต ความคิดสร้างสรรค์  มีความสามัคคี จึงเป็นที่มาของการแสดง    “มิราเคิลไทชิ สร้างสรรค์ สัมพันธ์ยืนยาว”

                    ชุดที่ ๑ ชื่อชุด ดอกบัวบานกลางคุ้งบางกะเจ้า   แสดงโดย กลุ่มบริหารลมหายใจ ปากลัด

 

 

                    ชุดที่ ๒ ชื่อชุด “ซูบารุ ดาวลูกไก่”  แสดงโดย คุณศศิเพ็ญ มธุรสตระกูล และ คุณอาจรีย์ ว่องอุดม

 

                     ชุดที่ ๓ ชื่อชุด “บัวขาว รวมพลังสามัคคี”   แสดงโดย กลุ่มบริหารลมหายใจ สวนบางเขน

 

                       ชุดที่ ๔ ชื่อชุด “ธาตุทั้ง ๕”   แสดงโดย  คุณสุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์

 

                        ชุดที่ ๕  ชื่อชุด “เทพธิดาดอย”     แสดงโดย กลุ่มบริหารลมหายใจ พระราม ๓

 

                        ชุดที่ ๖  ชื่อชุด "My Heart Will Go On”      แสดงโดย ครูกชสร ฉิมมณี คุณกัญญ์สิณีบุรวัชระไชยและคุณวีรนันท์ พันธุ์เดชวรกุล

 

                        ชุดที่ ๗ ชื่อชุด “ไทชิ นินจา ”   แสดงโดย  คุณปรวีณา วีนราพงศ์ กฤษฏาสิมะ

 

                          ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก  

                        ครอบครัวมิราเคิลไทชิ  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวนเงิน