logo

มิราเคิล ไทชิ 6+11 เปลี่ยนสุขภาพ

Online Class >>> https://richhap.com/OnlineClasses/miracle_taichi

คิดค้นโดยอาจารย์สม ศักดิ์ อินทร์เผือก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยนำหลักปรัชญา “พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด” เกิดจากการบริหารลมหายใจเข้า-ออก  ผสมผสานการเคลื่อนไหวตามหลักสรีรวิทยาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสร้างความ แข็งแรง ยืดหยุ่น บริเวณกล้ามเนื้อหน้าขา สะโพก กระดูกสันหลัง หัวไหล่ สะบักและคอเหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่ควรจะฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการหายใจ การเคลื่อนไหวให้ถูกต้อง ป้องการการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า กระดูกสันหลัง และคอ

มิราเคิลไทชิ 6+11 เปลี่ยนสุขภาพ (สัมภาษณ์)มิราเคิลไทชิ 6+11 เปลี่ยนสุขภาพ (ฝึกต่อเนื่อง)


สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์ 084-106-7255 หรือ 02-714-9853 หรือ info@miracle-taichi.com