logo

ดีวีดี มิราเคิล ไทชิ 6+11 เปลี่ยนสุขภาพ

ดีวีดี มิราเคิลไทชิ 

ชื่อชุด "6+11 เปลี่ยนสุขภาพ"

 คิดค้นโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ


คิดค้นโดยอาจารย์สม ศักดิ์ อินทร์เผือก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยนำหลักปรัชญา “พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด” เกิดจากการบริหารลมหายใจเข้า-ออก  ผสมผสานการเคลื่อนไหวตามหลักสรีรวิทยาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสร้างความ แข็งแรง ยืดหยุ่น บริเวณกล้ามเนื้อหน้าขา สะโพก กระดูกสันหลัง หัวไหล่ สะบักและคอ

เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่ควรจะฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการหายใจ การเคลื่อนไหวให้ถูกต้อง ป้องการการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า กระดูกสันหลัง และคอ

มิราเคิลไทชิ 6+11 เปลี่ยนสุขภาพ (สัมภาษณ์)มิราเคิลไทชิ 6+11 เปลี่ยนสุขภาพ (ฝึกต่อเนื่อง)


ดีวีดี การฝึกมิราเคิล ไทชิ 6+11 เปลี่ยนสุขภาพ
ซึ่งประกอบไปด้วยภาพเคลื่อนไหวควบคู่กับเสียงดนตรีพร้อมคำอธิบายการฝึกอย่างละเอียด

ราคาพิเศษเพียงชุดละ 150.00 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์ 084-106-7255 หรือ 02-714-9853 หรือ info@miracle-taichi.comมิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้