logo

ดีวีดี ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๑ (DVD 18 Posture Set 1)

 

 

 

VDO ตัวอย่าง

ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๑ บทสัมภาษณ์ โดย อาจารย์สมศักดิ์, ครูกชสร

ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๑ (Tai Chi Qigong 18 Set 1) ฝึกต่อเนื่อง

โดย อาจารย์ สมศักดิ์ , ครู กชสร

  


คลิ๊กที่ link เพื่อเล่นเพลงผ่านหน้า website โดยตรง
ถ้าต้องการโหลดไปเก็บไว้เป็นของส่วนตัว ให้คลิกขวาที่ลิงก์แล้วเลือก Save link as (บันทึกลิงก์เป็น...)

เพลง 18 ท่า ชุดที่ 1 (ขนาด file 17.1M)

เพลง 18 ท่า ชุดที่ 2 (ขนาด file 15.3M)

เพลง 18 ท่า ชุดที่ 3 (ขนาด file 13.1M)

เพลง 18 ท่า ชุดที่ 5 (ขนาด file 11.3M)

 

ดีวีดี การฝึกมิราเคิล ไทชิ 16 ท่า
ซึ่งประกอบไปด้วยภาพเคลื่อนไหวควบคู่กับเสียงดนตรีพร้อมคำอธิบายการฝึกอย่าง ละเอียด - See more at: http://miracle-taichi.com/content-view-22.htm#sthash.OhzwaoN3.dpuf

ดีวีดี การฝึก ไทชิ ๑๘ ท่า ชุดที่ ๑ 
ซึ่งประกอบไปด้วยภาพเคลื่อนไหวควบคู่กับเสียงดนตรีพร้อมคำอธิบายการฝึกอย่างละเอียด
ราคาพิเศษเพียงชุดละ ๑๕๐.๐๐ บาท (รวมค่าจัดส่ง)
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์ ๐๘๔-๑๐๖-๗๒๕๕ หรือ ๐๒-๗๑๔-๙๘๕๓ หรือ info@miracle-taichi.com

**หมายเหตุ**    โปรดรับทราบว่า ดีวีดีที่จัดจำหน่ายนี้  เป็นดีวีดีที่ทำการบันทึกโดยการ write โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้