logo

พัด มิราเคิลไทชิ ๒๐ ปี สั่งทำพิเศษจากประเทศจีน

พัด มิราเคิลไทชิ ๒๐ ปี

สั่งทำพิเศษจากประเทศจีน

สั่งจองในราคา 400 บาท (ร่วมค่าส่งทางไปรษณีย์)มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้