logo

ดีวีดี ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๓ (DVD 18 Posture Set 3)

 

VDO ตัวอย่าง

 ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๓ บทสัมภาษณ์ โดย อาจารย์ สมศักดิ์ , ครู ปรวีณาไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๓ (Tai Chi Qigong 18 Set3) ฝึกต่อเนื่อง

โดย อาจารย์ สมศักดิ์ , ครู ปรวีณา

 


ดีวีดี การฝึก ไทชิ 18 ท่า ชุดที่ 3
ซึ่งประกอบไปด้วยภาพเคลื่อนไหวควบคู่กับเสียงดนตรีพร้อมคำอธิบายการฝึกอย่างละเอียด

ราคาพิเศษเพียงชุดละ ๑๕๐.๐๐ (รวมค่าจัดส่ง)

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์ ๐๘๔-๑๐๖-๗๒๕๕ หรือ ๐๒-๗๑๔-๙๘๕๓ หรือ info@miracle-taichi.com

**หมายเหตุ** โปรดรับทราบว่า ดีวีดีที่จัดจำหน่ายนี้ เป็นดีวีดีที่ทำการบันทึกโดยการ write โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้