logo

ดีวีดี ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๒ (DVD 18 Posture Set 2)

 

 

 

 

VDO ตัวอย่าง

 ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๒ บทสัมภาษณ์ โดย อาจารย์ สมศักดิ์, ครู จารุวรรณไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๒ (Tai Chi Qigong 18 Set 2) ฝึกต่อเนื่อง

โดย อาจารย์ สมศักดิ์ , ครู จารุวรรณ

 


 

ดีวีดี การฝึก มิราเคิล ไทชิ ๑๘ ท่า ชุดที่ ๒

ซึ่งประกอบไปด้วยภาพเคลื่อนไหวควบคู่กับเสียงดนตรีพร้อมคำอธิบายการฝึกอย่างละเอียด

ราคาพิเศษชุดละ ๑๕๐.๐๐ บาท (รวมค่าจัดส่ง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม กรุณาติดต่อ ๐๘๔-๑๐๖-๗๒๕๕ หรือ ๐๒-๗๑๔-๙๘๕๓ หรือ Info@miracle-taichi.com

**หมายเหตุ** โปรดรับทราบว่า ดีวีดีที่จัดจำหน่ายนี้ เป็นดีวีดีที่ทำการบันทึกโดยการ Write

โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้