VCD กายบริหาร • ลมปราณ ไทชิ
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 084-106-7255
อีเมล์. info@miracle-taichi.com

Miracle Taichi

ประวัติ 

ชื่อ/นามสกุล           อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก อายุ 48 ปี (เกิด 2506) 

การศึกษา               ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

ประสบการณ์ทำงาน  อดีตพนักงานธนาคาร ตำแหน่งหัวหน้าสินเชื่อ    ลาออกเมื่อปี 2540     

         แรงบันดาลใจที่ทำให้ต้องมาฝึกและสอนไทชิ

         จากการที่คุณพ่อป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ตับ เมื่อเดือน มิถุนายน 2540 รวมอายุ 62 ปี  ก่อนเสียชีวิตโดยทั่วไปสุขภาพแข็งแรง ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้ามาก่อน  คนที่มาแสดงความเสียใจตั้งแต่คนแรกจะพูดว่า”คุณพ่อเป็นคนดี ไม่น่าอายุสั้นเลย” จนคนสุดท้ายก็จะพูดคล้ายๆกัน  ทำให้เริ่มคิดว่าคุณพ่อต้องเป็นคนที่ดีจริง ชาวบ้านถึงได้พูดถึงคุณพ่อเป็นคนดี  จึงกราบหน้าศพ และบอกคุณพ่อว่า “ต่อไปนี้ผมจะทำความดีต่อจากพ่อ”

ปรมาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาคนแรก อาจารย์อมร เอี่ยมศิริ (ปัจจุบันอายุ 81 ปี)

ต่อมาเดือนกรกฎาคม ก็มาพบอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ  โดยบังเอิญ(ไม่รู้จักกันมาก่อน) จึงทราบว่าเป็นอาจารย์สอนมวยจีนจึงเริ่มฝึกครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2540 โดยสอนฟรีไม่เก็บเงินค่าสอน เพื่อทำความดีและอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อที่เสียชีวิต

         โดยเริ่มต้นที่จังหวัดลพบุรี  และเผยแพร่ไปยังจังหวัดใกล้เคียงเช่น สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง เป็นเวลากว่า 8 ปี ทำให้การออกกำลังกายประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

         การฝึกครั้งแรกที่อาจารย์อมร สอนให้คือ ลมปราณไท๋จี๋ชี่กง 18 ท่าชุดที่ 1ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 5 และชุดที่ 6  ผู้คิดค้นคือท่านปรมาจารย์อาวุโส หลิน โฮ้ว เสิ่น ซึ่งมีจุดเด่นคือ ท่าทางที่เน้นเพื่อสุขภาพ โดยมีจังหวะบอกลมหายใจเข้า(ซี)-หายใจออก(ฮู) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นฐานการฝึกแต่ทำให้สุขภาพแข็งแรงอย่างแท้จริง จึงตั้งใจฝึกอย่างจริงจังโดยหยุดการออกกำลังกายประเภทอื่น เหลือเพียงการฝึกไท๋จี๋เพียงอย่างเดียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เริ่มฝึกช่วงเช้า เวลา 05.30-06.30 น.  ช่วงเย็น 18.30-19.30 น.ทุกวันไม่มีวันหยุด

ผลงานที่เกิดขึ้นช่วงที่ช่วยอาจารย์อมร เผยแพร่ที่จังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง

         1.ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมไทเก็กจังหวัดลพบุรี ตำแหน่งเลขานุการ

         2.ผู้ช่วยอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ สอนประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าสอนเพื่ออุทิศให้กับพ่อ(ป่วน อินทร์เผือก)

         3.อาจารย์พิเศษสอนไท๋จี๋ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี

         4.ร่วมกับอาจารย์ รำไท๋จี๋ ถวายดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่ปี 25541 ถึงปัจจบัน

         5.พิธีไหว้ครู ชมรมไทเก็กจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน

         6.วิทยากร กิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่อยู่จังหวัดลพบุรี

         หลังจากที่ฝึกด้วยตนเองรวมทั้งช่วยอาจารย์เผยแพร่ในจังหวัดลพบุรี และใกล้เคียงตลอดระยะเวลา 8 ปี (ประมาณ 4,500 ชั่วโมง)จนเป็นที่แพร่หลายจนถึงปัจจุบัน เพราะคนที่มาฝึกเป็นประจำ สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง อยู่อย่างไม่เป็นภาระต่อคนที่เป็นลูกหลาน หรือแม้แต่เป็นภาระต่อสังคม(เป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ) สามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย  จึงปรึกษากับอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ ควรจะเผยแพร่ศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดีที่สุดในโลก  โดยยกระดับจากผู้สูงอายุมาเป็นคนที่ยังไม่สูงอายุ  จากการฝึกอยู่ตามสวนสาธารณะ ขึ้นสู่สถานออกกำลังกายชั้นนำในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2548 โดยใช้ชื่อว่า

“มิราเคิลไทชิ” มีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ บ32077 คำขอเลขที่ 620149

         ออกให้นายสมศักดิ์ อินทร์เผือก เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายนี้ได้จดทะเบียนแล้ว สำหรับบริการ สถานออกกำลังกาย   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

         1.เน้นการบริหารลมหายใจให้ถูกต้อง ปรับท่าการฝึกให้เหมาะกับวัย บอกประโยชน์แต่ละท่าทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         2.กลุ่มคนชั้นกลางขึ้นไปอายุต่ำกว่า 60 ปี ไม่เคยออกกำลังกายแบบไทชิมาก่อน

         3.เผยแพร่การฝึกมิราเคิลไทชิเข้าสู่สถานออกกำลังกายชี้นำในกรุงเทพฯ

         4.รวบรวมความรู้ ประสบการณ์การฝึก การสอน คิดค้นการฝึกเป็นแบบของมิราเคิลไทชิ

         5.จุดประกายให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยการฝึกด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

มิราเคิลไทชิ “มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ ศิลปการเคลื่อนไหวแห่งความสมดุล”  ฝึกอย่างสม่ำเสมอทำให้  ผ่อนคลายกาย/สบายจิต ลดความดันโลหิต/เพิ่มพลัง เสริมความหนุ่ม/คงความสาวยาวนาน

ในปีแรกยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร แต่ไม่ละความพยายามทำต่อไป ตั้งแต่ปีที่สองจนถึงปัจจุบัน ทำให้ได้สอนตามสถานที่ต่างๆดังนี้

สถานออกกำลังกายปัจจุบันในกรุงเทพ

         1.โรงแรมแอมบาสเดอร์   เริ่ม 5 ตุลาคม 2547 ปัจจุบัน

         2.เดอะแคปปิตอล คลับ  เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2547 – ปัจจุบัน

         3.เกศินีฟิสเนส   เริ่ม 25 เมษายน 2548 – ปัจจุบัน

         4.แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน)  สาขาสยามพารากอน  เริ่ม 10 มีนาคม 2549 – ปัจจุบัน

         5.แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน)  สาขาสีลม  เริ่ม 16 สิงหาคม 2549 – ปัจจุบัน

         6.บริษัท ฟิลิปเวน (ประเทศไทย) จำกัด (เซ็นทรัลลาดพร้าว)  เริ่ม  20 ตุลาคม 2550 – ปัจจุบัน

         7.บริษัท ฟิลิปเวน (ประเทศไทย) จำกัด (ราชประสงค์ )  13 ธันวาคม 2550 – ปัจจุบัน

         8.หมู่บ้านสวนบางเขน  เริ่ม 5  สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน

         9.โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิล มกราคม 2554-ปัจจุบัน

 

สถานออกกำลังกายที่เคยสอน

         1.แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน)  สาขาปิ่นเกล้า  เริ่ม 7 เมษายน 2548 – 27 ตุลาคม 2553

         2.แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน)  สาขารัชโยธิน  เริ่ม 22 ธันวาคม 2548 – 5  เมษายน 2552

         3.แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน)  สาขาสุขุมวิท  เริ่ม 4 สิงหาคม 2549 -27 กันยายน 2552

         4.แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน)  สาขาแจ้งวัฒนะ เริ่ม 19 ธันวาคม 2549 -30  กันยายน 2553

         5.แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน)  สาขาเอสพลานาด  เริ่ม   6 มีนาคม 2551 – 19 ตุลาคม 2553

         6.หมู่บ้านงามทวีการ์เด้น เริ่ม 3 มีนาคม 2553 -25 สิงหาคม 2553

         7.โรงแรมโซฟิเทล เริ่ม 5 กรกฎาคม 2551 – 27 มีนาคม 2553

หน่วยงานเอกชนปัจจุบัน

         1.ชมรมชี่กง บริษัทปตท.  เริ่ม 4 ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน

         2.บริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด เริ่ม 3 พฤศจิกายน 2552 – ปัจจุบัน

         3.บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มกราคม 2554

         4.บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จํากัด มกราคม 2554

 

หน่วยงานเอกชนที่เคยสอน

         1.บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC)     เริ่ม 3 กุมภาพันธ์ 2549 – 30 ธันวาคม 2551

         2.ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่ม 22 พฤษภาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2553

 

รับเชิญเป็นวิทยากร

         1.มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  15-17 มิถุนายน 2552 โรงแรมโรสการ์เด้น รีเวอร์ไซด์  จ.นครปฐม

               มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  16-17 มิถุนายน 2553  โรงแรมโรสการ์เด้น รีเวอร์ไซด์  จ.นครปฐม

            มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย   15-17 มิถุนายน 2554 โรงแรมโรสการ์เด้น รีเวอร์ไซด์  จ.นครปฐม

         2.บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด 2-3 กรกฎาคม 2553 ณ คีรีมายาเขาใหญ่ รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา

         3.The Wisdom Lifestyle  เครือธนาคารกสิกรไทย  21 กันยายน 2553  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

         4.บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด สอนกรุ๊ฟนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน

         5.บริษัท ติ้งอะเบาะท์ ณ คีรีมายาเขาใหญ่ รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา

         6. ต้นกล้าอาชีพ ม. เกษตรศาสตร์บางเขน  เริ่ม 15 มิถุนายน 2552

         7.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) “สุขภาพดีเพื่อการท่องเที่ยว...สัญจร”  13 ธันวาคม 2552 ณ สวนวชิรเบญจทัศ

         8.โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

รายการสัมภาษณ์ทางทีวี

         1.ธรรมในใจ ไทยทีวีสีช่อง 3

         2.สโมสรสุขภาพ  ช่อง 9 อสมท.

         3.สยามทูเดย์  ทางททบ. 5

         4.รายการคนสู้โรค  ช่อง ไทย PBS

         5.ขบวนการไล้พุง  ช่อง ไทย PBS

         6.รายการโกลเด้นคลับ   ช่อง H plus TV

รายการข่าวต่างๆ

         1.โต๊ะข่าวบันเทิง ไทยทีวีสีช่อง 3

         2.180 วินาทีข่าว  ไทยทีวีสีช่อง 3

         3.30 ยังแจ๋ว ไทยทีวีสีช่อง 3   

         4.รายการค่ำยำข่าว  ช่อง H plus channel

         5.รายการเกาะติดข่าว ช่อง ช่องTNN24    

         6.รายการ News Variety  ช่องTNN24  

         7.รายการ Inside Tourism 

         8.รายการ S-NEWS 

สัมภาษณ์นิตยสาร
         1.นิตยสาร Herb for Health  เดือน มิถุนายน- กรกฎาคม 2554

         2.นิตยสารโบนัสแห่งวัย

         3.นิตยสารแฟชั่นพรีเมียร์  

         4.นิตยสารโวยาจ

 การจัดงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง 

         1.งานถวายถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ 1  จัดเมื่อวันที่   1 ธันวาคม 2550 มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา 

         2.งานถวายถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2551 มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา 

         3.งานถวายถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2552 มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา 

         4.งานถวายถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553  มอบเงินให้กับสภากาชาดไทย 

งานวิจัย

         1.อาจารย์เป็นผู้ฝึกสอนไทชิ ในงานวิจัยเรื่อง Effects of Tai Chi Training on Antioxidant Capacity in Pre- and Postmenopausal Women ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Aging Research ปี 2100 ฉบับ Aging, Physical Activity, and Disease Prevention ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล PubMed, PubMed Central ที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ทั่วโลก http://www.sage-hindawi.com/journals/jar/2011/234696/

         2.ผลการออกกำลังกายแบบไท่จี๋-ต่อสมรรถภาพปอดและหัวใจ Effect of modified Tai-Chi Chi-Kung to Cardiopumonary Fitness งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. 2545

         3.ผลของการฝึกมิราเคิลไทชิประยุกต์ที่มีต่อสุขสมรรถนะทางกายในหญิงสูงอายุ โดยเป็นผู้คิดค้นท่าการฝึกใหม่ชื่อชุด มิราเคิลไทชิ 16 ท่า และสอนในงานวิจัยดังกล่าว


         แรงบันดาลใจที่ทำให้คิดค้นผลงานเป็นของตนเอง

         1.จากการฝึกด้วยตนเองรวมทั้งช่วยอาจารย์สอนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2540 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2547 ตามสวนสาธารณะต่างๆ ที่จังหวัดลพบุรี ช่วงเช้า เวลาฝึก 05.30-06.30 น. ช่วงเย็นเวลาฝึก 18.00-19.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด(หยุดบ้างแต่ไม่บ่อย)รวมเวลาฝึกประมาณ 7 ปี นับชั่วโมงการฝึกและสอนกว่า 4,500 ชั่วโมง(ฝึกลมปราณ 18ท่า ชุดที่ 1,2,3,5 และชุดที่ 6 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่นตื่นเช้าเป็นประจำ หยุดเที่ยวเตร่ หยุดดื่มเหล้า หยุดกีฬาประเภทอื่นทั้งหมดเหลือไทชิอย่างเดียวตั้งแต่นั้นมา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต เกิดประโยชน์ ต่อตัวเอง ยังสามารถให้ประโยชน์นี้กับผู้อื่นจนถึงปัจจุบัน(โดยไม่ได้ของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ)

         2.พยายามยกระดับศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดและได้รับการยอมรับทั่วโลก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับสถานออกกำลังกายชั้นนำในกรุงเทพฯ โดยใช้ลมปราณไทชิ 18 ท่า เป็นตัวนำหลักจนได้รับการยอมรับจากคนระดับกลางขึ้นบน (เป็นกลุ่มใหม่ ไม่ใช่ผู้ที่ฝึกในสวนตอนเช้าๆ) นับว่าประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ นับตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2548-2554 รวมเวลา 6 ปีกว่า มีชั่วโมงการฝึกและสอนตามสถานออกกำลังกาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่างๆ ประมาณ 5,000 ชั่วโมง

         3.นอกจากได้รับการถ่ายทอดวิชาจาก ปรมาจารย์อมร เอี่ยมศิริ ยังมีคู่มือในการฝึกเพื่ออ้างอิงเวลาไปสอนตามสถานออกกำลังกายต่างๆ และแนะนำให้ลูกศิษย์ได้อ่านเพื่อ จะได้ทราบหลักการและประโยชน์จากการฝึกให้มากที่สุด 

         จากการฝึกด้วยตนเองและสอนตามสถานออกกำลังกายต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 14ปี ประมาณ 10,000 ชั่วโมง  ทำให้ตนเองสุขภาพแข็งแรง เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ เป็นอาจารย์สอนแบบมืออาชีพ จนมิราเคิลไทชิ เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น จึงนำหลักการฝึกมาจาก ท่านปรมาจารย์อาวุโส หลิน โฮ้ว เสิ่น ซึ่งมีจุดเด่นคือ ท่าทางที่เน้นเพื่อสุขภาพ โดยมีจังหวะบอกลมหายใจเข้า(ซี)-หายใจออก(ฮู) ซึ่งสำคัญที่สุดในการฝึกทำให้โลหิตหมุนเวียนดี พลังชี่สะสมมากขึ้น สร้างภูมิต้านทานโรคเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นฐานการฝึก ทำให้สุขภาพแข็งแรง รวมทั้งมีเสียงดนตรีที่ไพเราะทำให้เพลิดเพลิน

ซึ่งนิยมฝึกกันเป็นส่วนมากในผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีไป ซึ่งท่าทางการเคลื่อนไหวย่อมเป็นไปตามศักยภาพของผู้สูงอายุ ทำให้ยังไม่เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่เท่าใดนัก จึงรวบรวมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาคิดค้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่ อายุต่ำกว่า 60 ปี ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฝึกอย่างถูกหลักการ ถูกเวลา ถูกสถานที่ เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดพัฒนาการฝึกของตนเอง และพัฒนาการสอนให้ได้ผลมากที่สุด


มิราเคิลไทชิ “มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ ศิลปการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพกายและใจ”

คือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง มีอายุยืนยาวอย่างหนุ่มสาวตลอดเวลา

มีหลักสำคัญการฝึกด้วยตัวเอง

         1.ฝึกบริหารลมหายใจเข้าทางจมูกให้ลึก ตั้งแต่ 5-6 วินาที ตามเสียง “วี”

            หายใจออกทางปากให้ยาว ตั้งแต่ 5-6-7 วินาที ตามเสียง “วู” และตามจังหวะเสียงดนตรี

         2.ฝึกการเคลื่อนไหวตามหลักปรัชญาแห่งความสมดุลภายในสู่ภายนอก และตามหลักสรีระวิทยา

         3.ฝึกการมีสติ (ความรู้สึกตัวในปัจจุบัน) สมาธิ(ความผ่อนคลาย ความสงบ) ทำให้พลัง ธรรมชาติบริสุทธิก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ

หากมีการฝึกที่ถูกหลักการ ถูกเวลา ถูกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ(อาทิตย์ละ 3-4 ครั้งๆละ 45 นาที) ประมาณ 3 เดือน จะมีผลเกิดขื้นต่อตัวเองดังนี้

         1.ฝึกการบริหารลมหายใจ จะทำให้ กระบบการหายใจ ย่อยอาหาร การเผาผลาญ การไหลเวียนโลหิต  การขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ดีขึ้น

         2.ฝึกการเคลื่อนไหวตามหลักปรัชญาและหลักสรีระวิทยา ทำให้ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นไขข้อ กระดูก แข็งแรง กระชับทุกสัดส่วนและยืดหยุ่นอย่างสมดุลดีขึ้น ป้องกันการบาดเจ็บ ใช้งานได้นาน                                 

         3.ฝึกการมีสติ สมาธิ พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำกลับสู่ธรรมชาติดังเดิม ทำให้ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนต่างๆ และระบบภูมิคุ้มกัน ดีขึ้น  ทำให้ผ่อนคลายกาย/สบายจิต ลดความดันโลหิต/เพิ่มพลัง เสริมความหนุ่ม/คงความสาวยาวนาน

ไม่มีเวลาออกกำลังกาย(ตอนสุขภาพดี ใช้เวลาน้อยประหยัดค่าใช้จ่าย)

แต่อาจจะมีเวลานอนโรงพยาบาลและจ่ายแพงกว่า(ตอนสุขภาพไม่ดี/ใช้เวลานาน)

เริ่มต้นวันนี้เพื่อตัวท่านเองดีที่สุด ก่อนจะสายเกินไป ด้วยมิราเคิลไทชิ 16 ท่าชุดที่1

           
         วันนี้จึงขอให้ ความดีของพ่อจงอยู่ต่อไปจนชั่วนิจนิรันดร์  ขอให้สมาชิกที่ฝึกมิราเคิลไทชิ จงมีสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง มีอายุยืนนาน รวมทั้งตัวผมเองก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนนาน เป็นครูสอนมิราเคิลไทชิตลอดไป ขอให้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีทุกสิ่งทุกย่าง ตามศักยภาพของตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         ความตั้งใจทำความดีเพื่ออุทิศให้กับพ่อโดยเผยแพร่การฝึกออกกำลังกายแบบมิราเคิลไทชิ ให้ ประชาชนคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และนำการฝึกไทชิขึ้นสู่สถานออกกำลังกาย เป็นไปตามความตั้งใจ ความตั้งใจต่อไปคือ สร้างผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่มิราเคิลไทชิ ให้ประชาชนทั่วโลกสุขภาพแข็งแรง

 

มิราเคิลไทชิ ศาสตร์แห่งพลัง ศิลปการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพกายและใจ
โดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก

         ธาตุแท้เดิมของมนุษย์ทุกคนก่อนเกิดมานั้นย่อมบริสุทธิ์ ตอนเป็นทารกนอนขดอยู่ในครรภ์มารดา ยังไม่หายใจ ไม่ได้กินอะไร แต่ร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ จาก”พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด” ซึ่งรวมผสมกลมเกลียวกันอยู่กับธาตุภูมิหรือสันดานเดิม  จนกระทั่งคลอดออกจากภรรภ์มารดา สายสะดือถูกตัดขาด พลังก็ก็แยกออกจากกันไปทำหน้าที่ตามภาระของตน

         เส้นพลังลมปราณก็เริ่มขับเคลื่อนเลือดลมไปทั่วร่างกาย ทำให้ธาตุภูมิเดิมถูกพลังหลังเกิดเหนี่ยวนำไปพร้อมกับลมหายใจไปสู่แหล่งพำนักที่หัวใจ ทำให้โลหิตหมุนเวียนดี อวัยวะภายในแข็งแรงดี สร้างภูมิต้านทานโรค

พลังชีวิต จะเคลื่อนตัวลงสู่เบื้องล่างสะสมพำนักบริเวณหน้าท้อง ทำให้เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วว่องไว มีชีวิตชีวา กล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อกระดูก แข็งแรง

แต่เนื่องจากพลังบริสุทธิ์ทั้งสองได้ถูกครอบงำและตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกและอารมณ์  การเรียนรู้ วิถีชีวิตประจำวันหลังเกิดมา ทำให้พลังที่เคยบริสุทธิ์มีอันต้องเสื่อมและแปรสภาพไปจนคนเราเจริญเติบโต และเปลี่ยนไปอีกเมื่อย่างเข้าสู่วัยชราจนกระทั่งพลังที่เคยบริสุทธิ์ทั้งสองนี้ไม่มีวันจะกลับมารวมกันเป็นหนึ่งและบริสุทธิ์ได้ดังเดิมอีก จึงเป็นที่มาของความเสื่อมทั้งร่างกาย จิตใจและเจ็บป่วยในที่สุด

เพราะฉะนั้นในชีวิตของความเป็นมนุษย์นี้ หน้าที่ที่แท้จริงของคนเราคือ พยายามหาทางกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิม

และปรับคืนสภาพความสมดุลของพลังให้มีสภาวะดังเดิมเหมือนก่อนคลอดออกจากครรภ์มารดา
เริ่มต้นนำ”พลังบริสุทธิ์ทั้งสอง” กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันนี้ 

ไม่มีเวลาออกกำลังกาย(ตอนสุขภาพดี ใช้เวลาน้อยประหยัดค่าใช้จ่าย)

แต่อาจจะมีเวลานอนโรงพยาบาลและจ่ายแพงกว่า(ตอนสุขภาพไม่ดี/ใช้เวลานาน)

เริ่มต้นวันนี้เพื่อตัวท่านเองดีที่สุด ก่อนจะสายเกินไป ด้วยมิราเคิลไทชิ 16 ท่าชุดที่1

 

 

www.miracle-taichi.com
ติดต่อสอบถาม โทร.084-106-7255