logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๔

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 4
วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
เวลา 5:45-7:00 น.
ณ ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม
กับ อ.สมศักดิ์ อินทร์เผือก
และ ศิษย์มิราเคิล ไทชิ


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้