logo

โครงการร่วม บุญร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๒

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
เวลา 5:45-7:00 น.
ณ ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม
กับ อ.สมศักดิ์ อินทร์เผือก
และ ศิษย์มิราเคิล ไทชิ

และ
ร่วมทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) รับศีลรับพร
เวลา 7:19 น.

(ครั้งนี้ ถอดรองเท้าฝึกนะครับ เพื่อปล่อยไฟฟ้าสถิตย์สู่พื้นดิน)

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้