logo

คำพูด สร้างแรงบันดาลใจ

 

                    

ผมเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกาย แต่อยากมีสุขภาพดี
ก่อนหน้านี้ ก็เป็นสมาชิกฟิตเนสตามที่ต่างๆ ซึ่งก็มักจะหาเหตุให้ตัวเองเสมอที่จะไม่ไปออกกำลังกาย
จนกระทั่งมีโอกาสได้มาเรียนที่มิราเคิลไทชิ จึงได้พบว่า การทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีนั้น ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนให้ยากลำบาก
การฝึกไทชิตอบโจทย์ผมได้ทุกอย่าง จะทำตอนไหนก็ได้ จะแต่งตัวยังไงก็ได้ และจะทำที่ไหนก็ได้
 
หลังจากเข้ามาเรียนที่มิราเคิลไทชิประมาณ 2 เดือน ผมก็พบว่า ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมสามารถนอนหลับได้ดี จากที่เคยต้องพึ่งยานอนหลับเสมอ
การหายใจโล่งเต็มปอด การแพ้กลิ่นสารเคมีบางอย่างก็หายไป
การเจ็บไข้ได้ป่วยก็แทบจะไม่มีเลย เมื่อตรวจสุขภาพก็พบว่า ร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่าง
 
ผมฝึกไทชิอย่างสม่ำเสมอ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์
และจดบันทึกลงในสมุดที่อาจารย์มอบให้ทุกครั้งหลังการฝึก
ซึ่งการจดบันทึก ทำให้เกิดความรู้สึกว่า เรามีกรอบที่จะต้องปฏิบัติให้ได้อย่างสม่ำเสมอ
ทุกครั้งที่เปิดดูประวัติการฝึก ก็เกิดความภาคภูมิใจ ในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติมา
 
 I am so lazy to do exercise but I want to be healthy.
In the past time, I was a member of a few fitness centers. But I often tried to find excuses for not going out for exercising.
Until I got a chance to know Miracle Taichi. I have found that getting a good health for myself is not so difficult.
Taichi could answer all my problems; anytime, anywhere, or any dressing.
 
After training for about 2 months, I found myself having a better health.
Especially, I could sleep better than in the past that I used to take sleeping pill.
My breathing has been improving. Being allergic to some chemicals has also gone.
Sickness is almost nil. When taking body checkup, the doctor told my body is perfect.
 
I usually practice for 4-5 times a week and, everytime after the practice, record in the notebook given by the master.
To record, I can feel that I have a set of rules to perform regularly.
Everytime I return to see the records, I can be proud of what I did in the passed time.
 
                                                                                                                                                                                                     Olan Charuchinda
 

 

 

ตั้งแต่เริ่มฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพ เมื่อ ส.ค. ๒๕๕๖โดยเน้นการบริหารลมหายใจ ทำให้อยากตื่นเช้ามาฝึกเพื่อสูดอากาศที่บริสุทธิ์ รู้สึกร่างกายสดชื่นขึ้นและกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรง เมื่อฝึกต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ วันไหนไม่ได้ฝึกก็เหมือนขาดอะไรบางอย่าง จึงพยายามฝึกมากครั้งที่สุดที่เวลาจะอำนวย

โดยมีการบันทึกการฝึก ตามระบบ SHEB  ทำให้เรามีข้อมูลการฝึกด้วยตัวเอง จำนวนครั้ง/สัปดาห์,  ครั้งละ/นาที  ทำให้มีข้อมูลควบคุมตัวเองให้รู้อยู่เสมอว่าได้มีการฝึกอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอหรือไม่ หากเราทำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ สุขภาพย่อมจะสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป                                                     

                                                                                                                                                               ทิพวรรณ   ลีลาวัฒนสุข


  

“มิราเคิลไทชิ ทำให้ดิฉันได้ค้นพบกับความสุขที่เรียบง่ายและยั่งยืน ลมหายใจเป็นตัวกำหนดสติและสร้างความสุขในทุกช่วงเวลาที่ได้ฝึกมิราเคิลไทชิ”

“อจ.สมศักดืคือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจพร้อมชุบชีวิตให้กับผู้คนรอบข้างได้หันมาดำเนินชีวิตโดยมีมิราเคิลไทชิเป็นองค์ประกอบสำคัญ”

“Miracle Thai Chi helps me find the simple and sustainable happiness .The breath control our consciousness and create happiness in every moment of practicing Miracle Thi Chi”

“AjarnSomsak is the one who drives passion and power from within to all around to live with Miracle Tai Chi as the main component.” 

                                                                                       ปรวีณา วีนราพงศ์ กฤษฏาสิมะ

Consumer Engagement and Activation Group Manager

                                                                           Nestle Thai (Ltd.)

 

 

"เป็นส.ว. ที่มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยสติ - สมาธิ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ"
    
IN ORDER TO AGE EFFICIENTLY, IS TO BE PREPARED BY HAVING CONSCIENCE,
TO BE FOCUSED AND TO HAVE GOOD HEALTH IN TERMS OF BOTH BODY AND
MIND.

 

                                                                              อาจรีย์ ว่องอุดม
           "ในโลกที่สวยงามใบนี้ ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายดาย  สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ "ใจ" (จิต) ของเราเองเราต้องเข้มแข็ง อดทน และตั้งมั่น แล้วจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้

 
       In this beautiful world, nothing comes easy.  The most terrifying thing is our own mind.  We need to be strong, patience and motivated, 
in order to overcome any obstacles upon our path.

 
                                                                                                    ศศิเพ็ญ มธุรสตระกูล

 มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้