logo

คำพูด สร้างแรงบันดาลใจ

 

 

 

 

 ประสบการณ์การทำงาน

-กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทร. (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๗)

-รองแพทย์ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ อินเตอร์เมด (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๘) 

-กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไฮ และบริษัทในเครือ (พ.ศ.  ๒๕๕๘– ปัจจุบัน

 ประสบการณ์มิราเคิลไทชิ

-เริ่มฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๑ กุมภาพันธ์ จบการฝึก ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

-ผลการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ด้วยตนเอง  เฉลี่ย  ๕ ครั้ง/สัปดาห์

-ฝึกอบรมมิราเคิลไทชิ ๒๔,๓๒ ท่า วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

-การฝึกพัด วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

แรงบันดาลใจ

                 หมอได้รับการชักชวน ให้มาฝึกไทชิจากอาจารย์สมศักดิ์มาหลายปี  แต่ก็หาเวลาเรียนไม่ได้สักทีจนกระทั่งวันปีใหม่ปี 2561  อาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์เต้มาอวยพรปีใหม่ที่บ้าน และชักชวนอีกครั้งประกอบกับหมอมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม  ทำให้วิ่งออกกำลังกายแล้วเจ็บเข่า และอยากหาการออกกำลังกายที่เหมาะสมจึงมาเริ่มเรียนไทชิตั้งแต่ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในระยะแรกหมอต้องบังคับตัวเองให้ฝึกทุกวัน  เพราะมีการจดบันทึกกลัวโดนดุและน้อยหน้าเพื่อนๆในกลุ่มต้องฝ่าฟันอุปสรรคคือ  อาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะอาการปวดเข่าที่    ดูเหมือนจะเป็นมากขึ้น แต่ด้วยการปรับแก้ไขท่าทางการวางเท้าและมือที่ถูกต้องจากอาจารย์อาการปวดจึงค่อยๆดีขึ้น  อาจารย์ผู้แนะนำจึงมีความสำคัญมาก การฝึกเองโดยไม่มีครูคอยแก้ไขอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บโดยไม่รู้ตัว

                   การเรียนรู้เกิดได้ทุกครั้งที่รำไทชิ เพราะความที่จิตจดจ่อกับความรู้สึกของการเคลื่อนไหวภายในทำให้ค่อยๆเข้าใจศาสตร์ของไทชิมากขึ้นเรื่อยๆ    รู้สึกว่าไทชิไม่ใช่แค่การออกกำลังกายที่ผ่อนคลายเท่านั้น แต่ไทชิยังเป็นการฝึกพลังให้กับจิตอีกด้วย   ซึ่งจริงๆ นั่นคือจุดประสงค์หลักของไทชิด้วยซ้ำ  เมื่อจิตสงบนิ่งและรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของพลังภายในกายที่ผลักดันร่างกายให้เคลื่อนไหวไปตามลีลาท่าทางที่รักษาสมดุลย์ระหว่างเท้าทั้งสองข้างด้วยการถ่ายโอนน้ำหนัก   ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นไปด้วยพลังภายในไม่ใช่กำลังของกล้ามเนื้อภายนอก  ทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายและเบาเหมือนแหวกว่ายอยู่ในอากาศ ร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ  เป็นภาวะความสงบนิ่งท่ามกลางความเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้  ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของหลายๆชีวิตและหมอเองก็เป็น คนหนึ่งที่มุ่งหวังในสิ่งนั้น

 

แพทย์หญิง ภาพร ประสิทธิ์ดำรง

 

 

 

 ประสบการณ์การทำงาน

            -บริษัท เนสท์เล่(ไทย)จำกัด Nestle(Thai) Ltd.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายบริหาร-ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

(Senior Executive Assistant to Chairman & Chief Executive Officer)

            -อายุงาน ๒๘ ปี (พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๖๐)

   ประสบการณ์มิราเคิลไทชิ

            - เริ่มฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

            - รับประกาศนียบัตร มิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน วันเสาร์ที่  ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑

             -ผลการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ด้วยตนเอง จำนวนครั้งสูงสุดประจำปี ๒๕๖๑

               ตั้งแต่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘๕ ครั้ง เฉลี่ย ๑๐ ครั้ง/สัปดาห์

              - ฝึกอบรม ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน(ทั่วไป)

               วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑- ๙ มกราคม ๒ค๖๒

              - ฝึกอบรม ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน(ได้รับอนุญาต)

                วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

 

 

แรงบันดาลใจ

“ชีวิตที่มีคุณและเป็นประโยชน์หลังเกษียณ แบ่งปันประสบการณ์ฝึกไทชิกับผู้อื่นเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี”

 

              ดิฉันตั้งใจจะออกกำลังกายอย่างจริงจังหลังเกษียณเพื่อสุขภาพที่ดี    เห็นจากอาการป่วยเป็นเวลา ๑๒ ปีของคุณแม่ก่อนเสียชีวิตทำให้ตั้งใจว่าต้องหาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองให้ได้   มีแผนจะไปออกกำลังกายแบบไทชิที่สวนหลวง ร. ๙ ตอนเช้า   บังเอิญหนึ่งเดือนก่อนเกษียณมีการจัด มิราเคิลไทชิ ไปสอนที่บริษัทฯ   

หลังจากเข้าเรียน รู้สึกชอบการออกกำลังประเภทนี้มากและตระหนักว่าการฝึกเป็นกลุ่มที่สวนสาธารณะไม่เพียงพอ  มีรายละเอียดมากมายในการฝึกไทชิ

 

            เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ และจบหลักสูตรการฝึกไทชิขั้นพื้นฐานหนึ่งปีหลังจากนั้น     ตามด้วยครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน  กำลังเรียนครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน   เมื่อรวมเข้ากับการปฏิบัติธรรมทำให้มั่นใจว่าการฝึกไทชิเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง  ไม่ไช่เพียงสุขภาพที่ดีแต่ได้ฝึกสติไปด้วยกัน   โดยเฉพาะระบบ SHEB – การบันทึกการฝึกอย่างสม่ำเสมอลงในสมุดเป็นความหลักแหลมในการฝึกวินัยและการกระตุ้นให้กำลังใจ

 

ดิฉันขอขอบคุณ อาจารย์สมศักดิ์ อินเผือก ผู้ก่อตั้ง มิราเคิลไทชิ  เป็นอย่างมาก  สำหรับความมุ่งมั่นและวิจารณญาณในการคิดค้นการฝึกและระบบ SHEB นี้    รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบ มิราเคิลไทชิ

ในที่สุด  ดิฉันได้พบงานที่เป็นประโยชน์หลังเกษียณ – การแบ่งปันประสบการณ์ฝึกไทชิกับผู้อื่นเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี

            I have intended to seriously do exercise after retirement to keep up the good health.  Experience with my mother illness from her last 12 years before deceased prompted me to find type of exercise that suited myself most.  My plan is making a trial with Tai Chi exercise at Rama IX park in the early morning.  Incidentally, one month before due Miracle Tai Chi has been scheduled weekly at the Office.  After the class, I enjoy the exercise tremendously and realize that joining the group at the park is not sufficient.  There are much more details to learn about Tai Chi.

            Starting the lesson in August 2017 and completed Basic Miracle Tai Chi Practice a year later followed by the completion of Basic Miracle Tai Chi Practice Leader, I am attending class on Basic Miracle Tai Chi Instructor.  Combining with my meditation practice, I am totally convinced that Tai Chi is the exercise method suitable to myself.  It is not only for good health, but also mindfulness.  In particular, SHEB system of recording practice routine in the book is the smart way of creating discipline and encouragement. 

 

            I would like to extend my gratefulness to Ajarn Somsak Inpuek, Founder of Miracle Tai Chi,for his determination and thoughtfulness in setting up this Practice and System.  I am thrilled having found Miracle Tai Chi!

 

            Finally, I have found useful work to do after retirement – sharing Tai Chi experience with others, for them to find a healthy life!

 

 

                       Jintana Parichat

 

 

 

ประสบการณ์การทำงาน 

ชื่อบริษัท เอราวัณเพียวไลฟ์ จำกัด Arawan Pure Life Co.Ltd. 

เจ้าของกิจการฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  อายุงาน ๒๐ ปี

 

ประสบการณ์การฝึกมิราเคิลไทชิ 

            เริ่มการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

           การฝึก ๒๔ ท่า วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

           การฝึกพัด         วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑

 

 เนื่องจากเคยผ่าตัดกระดูกสันหลังและใส่เหล็กตั้งแต่อายุ ๓๐ ต้นๆ ทำให้ การทรงตัวไม่ดีเท่าที่ควร จึงพยายามหาวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะกับสภาพร่างกาย  ทดลองกีฬามาหลายประเภท  จนกระทั่งมี          เพื่อนแนะนำให้รู้จักมิราเคิลไทชิ  หลังจากผ่านการฝึกได้ระยะหนึ่ง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้น การหายใจลึกขึ้น  และหลังการฝึกทุกครั้งที่ได้เหงื่อร่างกายจะสดชื่นมากๆ ทำให้มีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน

 

            การฝึกระยะแรกๆ จะต้องมีระเบียบวินัยพอสมควร เพราะถูกบังคับโดยสมุดจดบันทึกของอาจารย์  แต่เมื่อปฏิบัติซ้ำๆ จนเป็นนิสัย สมุดจดบันทึกก็สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าในการฝึกของเรา ทำให้เราเห็น ความสม่ำเสมอในการฝึก สิ่งที่ตามมาคือสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง

 

            ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์ ที่ออกแบบการฝึกระบบ SHEB ทำให้การฝึกไทชิมีระบบการฝึกที่ เป็นมาตรฐาน มีระบบควบคุม และประเมินผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผู้ฝึกสามารถปฏิบัติเองได้อย่างสม่ำ เสมอจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้จากสภาพร่างกายที่ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป อาจารย์สมศักดิ์จะต้องคอยแนะนำ ปรับท่าทางการฝึกให้เหมาะสมกับตัวเราโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างการฝึก  อาจารย์จะบอกเสมอว่าไทชิคงไปแก้ไขเหล็กที่อยู่ในตัวเราไม่ได้  แต่ไทชิจะช่วยให้เหล็กมีอายุอยู่ในร่างกายเราได้นานที่สุด

 

            เมื่อมองย้อนกลับไป ถ้าในวันนั้นเราไม่ตัดสินใจเริ่มต้นการฝึกไทชิ ก็ไม่รู้ว่าสภาพร่างกาย ณ วันนี้จะแข็งแรงพอที่จะเริ่มการฝึกเหมือนเมื่อสองปีก่อนหรือไม่

Work Experience/Professional Summary

Swine and Poultry farm owner in Chachoengsao. Have been working on this field for 20 years.

 

Miracle Taichi Training Experience

            Start doing Taichi on August 28th, 2016. Present: learned 24 posts and taichi using fan.

 

            I had received a spine surgery since my early 30s. As a result, I am not able to balance myself as perfectly as before. I have been searching for a form of exercise which could suit my body well. Till one day, one of my friends, introduce me to miracle taichi. I do realize that this kind of exercise is quite somehow different to the others. I have recognized with myself that my muscle strength has been increasing which is because of by doing Taichi. Additionally, I had realized that this also increases my breathing capacity. Every time after doing Taichi, I feel like it’s empowering me, to have my potential to do all my activities all day long.

 

            During my early training, responsibility is required. This could be maintained by, thankfully, to the “Notebook” that “ar-jarn” or mentor gave it to me. After practicing for a while, I feel like it is one of my daily routines, I have started to recognize that the notebook showed me how much improvement I had compared to the past. Also, this reflected to me and showed how frequently I have done my practice. The result is I have a better and healthier life.

 

            Lots of thanks to Ar-jarn Somsak for creating a training system called SHEB. Which create a standard for taichi practicing, a control system, and a step by step evaluation. So, all the trainers are now able to practice by themselves as frequently as they wish to or sometimes do it like a daily routine. Other than that, Ar-jarn Somsak also customizes the taichi postures accordingly to each person own needs, in order to prevent injury from doing taichi. Ar-jarn Somsak has always told me that Taichi could not be able to cure the piece of metal in my back but, Taichi could be able to make the metal in my back, stay much longer.

 

            After viewing myself from the past, if I didn’t decide to start doing Taichi, I have absolutely no idea how worst could my body get to.  Or, if I start doing Taichi now instead, will I be able to do as well as myself 2 years ago.

                                    Siriporn Tanyabutr

 


  

“มิราเคิลไทชิ ทำให้ดิฉันได้ค้นพบกับความสุขที่เรียบง่ายและยั่งยืน ลมหายใจเป็นตัวกำหนดสติและสร้างความสุขในทุกช่วงเวลาที่ได้ฝึกมิราเคิลไทชิ”

“อจ.สมศักดืคือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจพร้อมชุบชีวิตให้กับผู้คนรอบข้างได้หันมาดำเนินชีวิตโดยมีมิราเคิลไทชิเป็นองค์ประกอบสำคัญ”

“Miracle Thai Chi helps me find the simple and sustainable happiness .The breath control our consciousness and create happiness in every moment of practicing Miracle Thi Chi”

“AjarnSomsak is the one who drives passion and power from within to all around to live with Miracle Tai Chi as the main component.” 

                                                                                       ปรวีณา วีนราพงศ์ กฤษฏาสิมะ

Consumer Engagement and Activation Group Manager

                                                                           Nestle Thai (Ltd.)