logo

งาน เอไซเดย์ 2014 - ครอบครับสุขกายสบายใจ

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้