logo

งานภาวนาพัฒนาจิตใจและมโนมยิทธิ ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

 

 
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้