_การฝึกพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน

วันที่ : 8 เม.ย. 58 / อ่าน : 1,517

การฝึกพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน

Basic Breathing Development Practice

 

การฝึกพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน (Basic Breathing Development Practice)


จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรม การปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสม่ำเสมอ

 

การฝึกพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน ระดับที่ 1

 

การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก

Breathing Development Practice: Childhood SET 1 (BDP SET 1)

จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ควบคุมการฝึกด้วย ระบบ TPRV

 

สอนโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้นจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ

 • การพัฒนาลมหายใจเพื่อให้สุขภาพดี
 • ศิลปะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • การพัฒนาสติ จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน

หากท่านปฏิบัติตามระบบ TPRV มีวินัย (Discipline) มีความมุ่งมั่น (Commitment) ท่านต้องการความสำเร็จด้วยตัวท่าน (Passion) จะทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์สมอง ประสาททุกส่วน กล้ามเนื้อทุกมัดและกล้ามเนื้อทุกข้อเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีภายใน 3 เดือน

 

การฝึกพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน ระดับที่ 2

 

การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเรียนรู้

Breathing Development Practice: Learning Development SET 2 (BDP SET 2)

จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ควบคุมการฝึกด้วย ระบบ TPRV

 

สอนโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้นจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ

 

 • พัฒนาและปรับปรุงการหายใจและการเคลื่อนไหวแต่ละท่า ให้เหมาะสมกับผู้ฝึกแต่ละท่าน
 • พัฒนาสติให้จดจ่ออยู่กับการฝึกเพิ่มขึ้น
 • พัฒนาการฝึกจิตธรรมดาสู่การฝึกใช้จิตสำนึก

 

หากท่านปฏิบัติตามระบบ TPRV มีวินัย (Discipline) มีความมุ่งมั่น (Commitment) ท่านต้องการความสำเร็จด้วยตัวท่าน (Passion) จะทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์สมอง ประสาททุกส่วน กล้ามเนื้อทุกมัดและกล้ามเนื้อทุกข้อเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีภายใน 6 เดือน

 

การฝึกพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน ระดับที่ 3

 

การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยสุขภาพดี ก้าวหน้า 

Breathing Development Practice: Bringing Forward Good Health SET 3 (BDP SET 3)

จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ควบคุมการฝึกด้วย ระบบ TPRV

 

สอนโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้นจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ

 

 • พัฒนาการฝึกใช้จิตใต้สำนึก
 • พัฒนาสมอง ประสาททุกส่วน กล้ามเนื้อทุกมัดและกระดูกทุกข้อ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • พัฒนาการฝึกให้ก้าวหน้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

 

หากท่านปฏิบัติตามระบบ TPRV มีวินัย (Discipline) มีความมุ่งมั่น (Commitment) ท่านต้องการความสำเร็จด้วยตัวท่าน (Passion) จะทำให้การฝึกมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

 

 • พัฒนาสุขภาพกายจะสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติอย่างแท้จริง
 • พัฒนาสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข เนื้อเยื่อและเซลล์สมอง ประสาททุกส่วน กล้ามเนื้อทุกมัดและกล้ามเนื้อทุกข้อ มีความผ่อนคลายอย่างอัตโนมัติ
 • พัฒนาการใช้จิตใต้สำนึก ทำให้พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ

 

หากท่านฝึกอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ตามระบบ ท่านจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

 

ระบบ TPRV   

 

1. Training: เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ 1 ครั้ง/สัปดาห์

2. Practicing: ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย 4 ครั้ง/สัปดาห์

3. Recording: บันทึกการฝึกสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน My Class 

4. VDO Shooting: ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com