logo

มิราเคิลไทชิ 6+11 เปลียนสุขภาพ

 

มิราเคิลไทชิ 

ชื่อชุด "6+11 เปลี่ยนสุขภาพ"

 คิดค้นโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยนำหลักปรัชญา “พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด” เกิดจากการบริหารลมหายใจเข้า-ออก  ผสมผสานการเคลื่อนไหวตามหลักสรีรวิทยาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสร้างความแข็งแรง ยืดหยุ่น บริเวณกล้ามเนื้อหน้าขา สะโพก กระดูกสันหลัง หัวไหล่ สะบักและคอ


เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่ควรจะฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการหายใจ การเคลื่อนไหวให้ถูกต้อง ป้องการการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า กระดูกสันหลัง และคอ

 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ฝึกมิราเคิลไทชิ  ได้ฝึกทักษะหายใจเข้าเป็นเวลา5-7 วินาที นำอากาศ แร่ธาตุ พลังแห่งชีวิตเข้าสู่ร่างกายให้มากที่สุด และฝึกทักษะ การเคลื่อนไหวพื้นฐานเช่น หน้าขา สะโพก หัวไหล่และสะบัก เป็นต้น  เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน ในระยะยาว รวมทั้งป้องกันการบาดเจ็บในอนาคต

2.เพื่อตอบสนอง ให้ง่ายต่อการจดจำท่าทาง เพราะมีเพียง 6 ท่า ใช้เวลา 11 นาที เท่านั้น หากฝึกถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผ่อนคลาย หายใจเข้าได้ลึกขึ้น กล้ามเนื้อหน้าขา สะโพก หัวไหล่และสะบัก มีความยืดหยุ่นและเข็งแรงมากขึ้น การทรงตัวดี

3.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การหายใจ การเคลื่อนไหว เพื่อบำรุงสุขภาพกายและใจ

ควรฝึกอย่างน้อย 3-4 ครั้งสัปดาห์ จึงจะมีผลการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่ดีขึ้น

อย่ารอช้าเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

มิราเคิลไทชิ 6+11 เปลี่ยนสุขภาพ (สัมภาษณ์)

มิราเคิลไทชิ 6+11 เปลี่ยนสุขภาพ (ฝึกต่อเนื่อง)