logo

โครงการ “ให้เพื่อน ออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคร้ายไม่ให้มาเยือน”

 

ความเป็นมา

ปัจจุบันนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ ต้องเผชิญกับโรคร้ายต่างๆมากมาย โดยมี 5  โรคร้ายที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ของคนไทยเป็นภัยเงียบที่แฝงมากับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ได้แก่


1.โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยติดต่อกันมา 5 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ผู้ชายเป็นกันมากอันดับ 1 ได้แก่ มะเร็งปอด รองลงมาได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่
ผู้หญิงอันดับ 1 ได้แก่มะเร็งเต้านม รองลงมาได้แก่มะเร็งปากมดลูก
การป้องกัน หลีกเลี่ยงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การกินอาหารที่มีสารก่อมะเร็งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ช่วงอายุที่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็ง  ช/ญ อายุ 35 ปีขึ้นไป


2.โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ
การป้องกัน ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต  จำกัดอาหารไขมัน กินอาหารมีประโยชน์ ควบคุมน้ำหนัก ควบคุมโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ช่วงอายุที่มีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้  ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป


3.วัณโรค ปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ
การป้องกันวัณโรค ฉีดวัคซีนบีซีจีตั้งแต่แรกคลอด ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น งดสิ่งเสพติดทุกชนิด  เพราะทำให้ร่างกายทรุดโทรม  หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ตรวจรับสีปอดปีละครั้ง  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ร้อยละ 75 ของผู้ติดเชื้อวัณโรคอยู่ในวัยทำงานอายุตั้งแต่ 15 ถึง 54 ปี


4.โรคของต่อมไร้ท่อ (โรคกลุ่มเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมหมวกไต)
โรคเบาหวาน
วิธีการป้องกันโรคเบาหวานสามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารโดยมีอัตราส่วนใยอาหาร ลดอาหารหวาน ที่ใส่น้ำตาล และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2.การใช้ยาเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถลดการเกิดโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ 58 ยังช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในขณะที่ใช้ยาลดได้ร้อยละ36 ซึ่งการใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา
ช่วงอายุที่เป็นโรคนี้ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
ภาวการณ์ทำงานของต่อมไทรอยด์น้อยกว่าปกติ
การป้องกัน เป็นเรื่องยาก เพราะมักเกิดจากการรักษาโรคต่างๆ และสาเหตุแต่กำเนิด การสังเกตอาการตนเองเสมอ เมื่อพบมีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัย รักษาโดยเร็ว และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
โรคนี้พบในหญิงมากกว่าในชาย ช่วงอายุ ตั้งแต่อายุ 10 ปี จนถึงอายุ 80 ปี 


5.โรคจากการดื่มแอลกอฮอล์
การป้องกัน งดการดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง 10-14 ปี


สรุป  5 โรคร้ายที่ทำให้คนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงนั้น มีวิธีการป้องกันที่ท่านได้รับทราบแล้วตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งการป้องกันที่ดี/ประหยัด/ได้ผลดีที่สุด ได้แก่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้เหมาะสมวัย และสมรรถนะของแต่ละท่าน เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง และสร้างภูมิต้านทานโรค

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ บุคคลากรที่เป็นกำลังสำคัญภายในองค์กร เกิดแรงจูงใจในการรักษาสุขภาพของตัวเอง
2.เพื่อให้เกิดการใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพของตัวเอง ลดความเครียด หลังจากการทำงาน
3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายแบบมิราเคิล ไทชิ ไปสู่ประชาชนทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มบุคลากรขององค์กร และบริษัทต่างๆ

ระยะเวลาของโครงการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2556

วิธีรับพิจารณา
ให้ทางตัวแทนขององค์กรหรือบริษัท ส่งหนังสือหรือจดหมาย แจ้งความจำนงเพื่อขอให้ร่วมโครงการ พร้อมรายละเอียด วัน เวลา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคร่าวๆ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่งมาทาง email : info@miracle-taichi.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ คุณกชสร ฉิมมณี โทร 081-8628399 ในวันเวลาทำการ หรือ 02-7149853

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ

1.กิจกรรมจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จำนวน 1 ครั้ง
2.วันเวลาในการจัดกิจกรรม คือ วันพุธ เวลา 16.00 น. (หลังเวลาเลิกงาน) เป็นต้นไป
3.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 10 คน
4.สิ่งที่เจ้าของสถานที่ต้องจัดเตรียมคือ เครื่องเล่น CD / DVD ลำโพง ไมค์ (คอมพิวเตอร์ / โปรเจคเตอร์ / จอ ถ้ามี)
5.วิทยากรหลักคือ อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก และผู้ช่วยอีกประมาณ 3 ท่าน (แล้วแต่จำนวนผู้เข้าร่วมงาน)
6.ค่าใช้จ่าย แล้วแต่ทางบริษัทจะเห็นควรพิจารณา
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้