ความสุขของผม เมื่อได้พาแม่ออกกำลังกายแบบ มิราเคิลไทชิ


17 ส.ค. 2540 เป็นวันแรกที่เริ่มรู้จักคำว่าไทชิ จึงฝึกด้วยตัวเองและช่วยอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ สอนประชาชนทั่วไปในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงนับร้อยนับพันคน โดยสอนเป็นวิทยาทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อที่เสียชีวติด้วยโรคมะเร็งที่ตับ จนทำให้ประชาชนที่มาฝึกมีสุขภาพดีและสร้างกลุ่ม/ชมรมการออกกำลังกายจนถึงทุกวันนี้

5 ต.ค.2547 เริ่มเผยแพร่ขึ้นสู่สถานออกกำลังกาย แห่งแรก ศูนย์สุขภาพโรงแรมแอมบาสเดอร์ และอีกหลายแห่งในกรุงเทพฯ ทำให้คำว่า "มิราเคิลไทชิ" เริ่มเป็นที่รู้จักกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ยังไม่เคยฝึกไทชิมาก่อน เริ่มมาฝึกอย่างจริงจังทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อ นับสิบนับร้อยคน

เดือนมีนาคม 2553 มีศูนย์ฝึก "มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์" เป็นของตนเอง ปรับปรุงวิธีการฝึก พัฒนาการฝึก นำความรู้ประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี มาเผยแพร่อย่างเป็นระบบ ทำให้มีการเปลี่ยนการการฝึกด้วยตนเองจนทำให้ได้ประโยชน์มากกว่าเดิม

สามารถเผยแพร่ แนะนำ ชักชวน ให้ประชาชนทั่วไปมาฝึกมิราเคิลไทชิ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น อย่างน่าพึงพอใจ

2 สิงหาคม 2556 เป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุดในชีวิต เพราะเป็นวันที่แม่ของผม (คุณแม่ตุ้ม อายุ 76 ปี) เริ่มฝึกมิราเคิลไทชิกับผม

กว่า 16 ปี ที่รอคอย ทุกวันศุกร์ผมไม่รับงานอื่นเลย งานนี้สำคัญที่สุดนั่งรถไปบ่าย ดึกกลับ ยังไม่สายไปใช่ไหม๊ครับ

ท่านละ? เริ่มฝึกเพื่อตัวเองหรือยัง? ถ้าฝึกแล้วกลับมาดูแลคุณแม่ บ้างนะครับ


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com