ครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิ

วันที่ : 20 พ.ค. 56 / อ่าน : 1,550

ครูฝึกสอนพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน

              Basic teaching certificate in breathing development practice.sic teaching certificate in breathing development practice            คุณสมบัติ

  ๑.ได้รับประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน 

  ๒.มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ  

     รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้  ผู้อื่น ฝึกพัฒนาลมหายใจด้วยตัวเอง  

     ทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามวัตถุประสงค์

๓.มีระเบียยวินัย ความมุ่งมั่น ต่อการฝึกพัฒนาลมหายใจด้วยตนเอง 

     ทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

๔.มีการเรียนรู้ตลอดเวลากับวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตวิทยา ปรัชญา  

     สรีรวิทยา กายวิภาคและอื่นๆ 

๕.ชาย/หญิง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 

ฝึกอบรม ๓๐ ครั้ง ๆ ละ ๒ ชั่วโมง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครได้ที่ มิราเคิลไทชิ 


 

 

 


พิธีรับประกาศนียบัตร

http://www.miracle-taichi.com/contents/view/122#.XVteuvkzaUk


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com