logo

งาน รักแม่ รักุขภาพ ครั้งที่1

 

งาน รักแม่ รักสุขภาพ ครั้งที่ 1 

วัตถุประสงค์

  • แสดงความกตัญญูด้วยการชวนแม่มาฝึกมิราเคิลไทชิ เพื่อให้แม่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคน ต้องการมากที่สุด
  • สร้างบรรยากาศให้ท่านมีความสุขที่สุดและเป็นนางเอกของงานในวันนั้น
  • ลูกๆร่วมฝึกมิราเคิลไทชิ ตั้งจิตอธิฐานส่งให้แม่มีสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพการแข็งแรง (ผู้ให้กับผู้รับอยู่ด้วยกัน)
  • รับคำอวยพรจากแม่

กิจกรรมภายในงาน

  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกกำลังกายระหว่างคุณแม่และคุณลูก   ที่ได้รับการฝึก มิราเคิล ไทชิ โดย อาจารย์ สมศักดิ์ อินทร์เผือก
  • คุณแม่และคุณลูกร่วมออกกำลังกายด้วยกัน
  • ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที อธิฐานจิตและส่งพลังชี่ไปให้คุณแม่ 
  • ชมการแสดงชุดพิเศษจากสมาชิก