logo

งาน วันแห่งคู่รัก สุขภาพดี

 

Miracle Taichi ได้จัดกิจกรรม "วันแห่งคู่รัก สุขภาพดี"  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้คู่รักสุขภาพแข็งแรง
  • เพื่อให้มีกิจกรรมออกกำลังกายเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
  • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกกำลังกายแบบมิราเคิลไทชิซึ่งกันและกัน

โดยผู้ที่เข้าร่วมงาน สามารถนำเอาคู่รักของท่าน ไม่ว่าจะเป็น ภรรยาที่รัก สามีที่รัก คุณลูกที่รัก ตลอดจน เพื่อน พี่ น้อง คุณลุง คุณอา หรือญาติที่รักของท่าน มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ ซึ่งท่านสมาชิกปรารถนาให้พวกเค้าเหล่านั้นมีความสุขอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สดใส  โดยงาน ได้จัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 19  กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ณ สวน วชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ซึ่งในงานนี้ เราก็ได้ คุณ แหม่ม เพชรี พรหมช่วย ให้เกรียติมาเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้อีกด้วย

โดยมีกำหนดการพอสังเขปดังนี้

  • คู่รักทั้ง 50 คู่ หรือประมาณ 100 ท่าน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า จะได้มารับฟัง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการออกกำลังกาย จากคู่รักที่ประสพความสำเร็จจากการฝึกมิราเคิลไทชิ รวมถึงการแก้ปัญหาและข้อแนะนำอื่นๆ 
  • สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามสด โดย อาจารย์สมศักดิ์  อินทร์เผือก
  • ได้ออกกำลังกายแบบ มิราเคิล ไทชิ ร่วมกัน 
  • ชมการแสดงชุดพิเศษจากสมาชิก
  • รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มร่วมกันพร้อมรับของที่ระลึกสุดประทับใจ   

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงานคู่รัก สุขภาพดีครั้งที่ 1

 

 

ภาพวีดีโอเคลื่อนไหว สำหรับงานวันแห่งคู่รัก สุขภาพดี ครั้งที่ 1


 

       สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานคู่รัก คู่สุขภาพดี ลงทะเบียนได้ที่นี้