ประวัติผู้ก่อตั้ง

วันที่ : 15 ม.ค. 56 / อ่าน : 1,715

อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ
เกิดปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ผู้ให้กำเนิด พ่อป่วนกับแม่ตุ้ม อินทร์เผือก 

ณ จังหวัดลพบุรี 

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน
อดีตพนักงานธนาคาร  ลาออกเมื่อปี ๒๕๔๐อายุงาน ๑๑ปี

เริ่มฝึกครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๐ และช่วยอาจารย์สอนฟรี

ไม่เก็บเงินค่าสอนเพื่อทำความดีและอุทิศส่วนกุศลให้กับ 

คุณพ่อที่เสียชีวิต เป็นเวลากว่า ๗ปี

“ แรงบันดาลใจที่ทำให้ต้องมาฝึกและสอนไทชิ “ 

ไม่เคยคิดและคาดหวังมาก่อนว่าจะมาเป็นครูสอนไทชิ

จากการที่คุณพ่อป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๔๐รวมอายุ ๖๒ปี  ก่อนเสียชีวิตโดยทั่วไปสุขภาพแข็งแรงไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้ามาก่อน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน ชอบทำบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น คนที่มาแสดงความเสียใจตั้งแต่คนแรกจะพูดว่า "คุณพ่อเป็นคนดี ไม่น่าอายุสั้นเลย"จนคนสุดท้ายก็จะพูดคล้ายๆกัน  .”ใช่ คุณพ่อเป็นคนดี”จึงกราบหน้าศพ และบอกคุณพ่อว่า"ต่อไปนี้ผมจะทำความดีต่อจากพ่อ"ต่อมาเดือนกรกฎาคม ก็มาพบอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ  โดยบังเอิญ(ไม่รู้จักกันมาก่อน)จึงทราบว่าเป็นอาจารย์สอนมวยจีนจึงเริ่มฝึกครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ และช่วยอาจารย์สอนฟรี ไม่เก็บเงินค่าสอนเพื่อทำความดีและอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อที่เสียชีวิตและเผยแพร่ไปยังจังหวัดใกล้เคียงสถานที่อื่นๆ เป็นเวลากว่า ๗ปี

 

 


 ปรมาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาคนแรก อาจารย์อมร เอี่ยมศิริ

     อาจารย์อมร เอี่ยมศิริ ถ่ายทอด ลมปราณไท๋จี๋ชี่กง ๑๘ท่าชุดที่ ๑, ๒, ๓, ๕และชุดที่ ๖  ผู้คิดค้นคือท่านปรมาจารย์อาวุโสหลิน โฮ้วเสิ่น ซึ่งมีจุดเด่นคือการบริหารลมหายใจ โดยมีจังหวะบอกลมหายใจเข้า(ซี)-หายใจออก(ฮู)เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นฐานการฝึกแต่ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างแท้จริงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนคุณแม่บอกว่า"เสียพ่อไป แต่ได้ลูกชายคนใหม่กลับมา"

     จึงคิดว่าควรจะยกระดับ ศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกที่อยู่ตามสวนสาธารณะขึ้นสู่สถานออกกำลังกายชั้นนำในกรุงเทพฯและจากคนสูงอายุเป็นคนที่ยังไม่สูงอายุจึงปรึกษากับอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ ท่านพูดสั้นๆ ว่า “จะไหวหรือสมศักดิ์ มันยากมากนะ” 

จึงเป็นที่มาของ 

มิราเคิลไทชิ 

"การฝึกพัฒนาลมหายใจ ศิลปะการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพกายและใจ" 

 

เข้ากรุงเทพฯ  เพื่อนำเสนอฝึกมิราเคิลไทชิ เมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๗ สู่สถานออกกำลังกายที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ อีกหลายแห่งในเวลาต่อมา 

 “ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผม และเป็นศาสตร์การออกกำลังกายดีที่สุดในโลกซึ่งบรรพบุรุษของเราคิดค้นขึ้นมาสำหรับลูกหลาน จึงขอบคุณสมาชิกทุกท่านและสถานออกกำลังกาย/หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน”

“ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ให้เกียรติ สัมภาษณ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ในการออกกำลังกายแบบมิราเคิลไทชิ  จนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ"

ประสบผลสำเร็จ สามารถยกระดับ ศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกที่อยู่ตามสวนสาธารณะ

ขึ้นสู่สถานออกกำลังกายชั้นนำในกรุงเทพฯและจากคนสูงอายุเป็นคนที่ยังไม่สูงอายุ

ก้าวสำคัญของชีวิต ปี ๒๕๕๓ จึงเปิดสถานที่ฝึกสอน มิราเคิล ไทชิ (Miracle Taichi) 

ด้วยกระบวนการฝึกสอนอย่างเป็นระบบ ณ เลขที่ ๑๖๐/๙-๑๐ ถ.สุขุมวิท ๕๕

ซอยทองหล่อ ๖ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

 

 

ปณิธานของข้าพเจ้า 

คิดค้นและพัฒนาระบบการฝึกสอนเพื่อให้ผู้ฝึกได้ประโยชน์มากที่สุด 

เผยแพร่มิราเคิลไทชิให้มนุษย์ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ขอให้การฝึกมิราเคิลไทชิของข้าพเจ้าไปสู่ระดับสูงสุดของวิชา

คือการไม่เวียนว่าย ตาย เกิดและนิพพานในที่สุด

 


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com