logo

งานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ ๒

 

งานถวายพลังชี่ครั้งที่ ๒ ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) จ.กรุงเทพฯ 

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง ครั้งที่ ๒

ภาพการบริจาคเงินจาก งานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่

โดยบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน  ๑๕,๕๐๐ บาท


 

ภาพวีดีโอเคลื่อนไหว สำหรับงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่๒
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้