logo

งานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ ๓

 

งานถวายพลังชี่ครั้งที่ ๓ ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) จ.กรุงเทพฯ  

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง ครั้งที่ ๓


ภาพการบริจาคเงินจาก งานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ ๓

โดยบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน  ๔๔,๔๔๔ บาท

 


ภาพวีดีโอเคลื่อนไหว สำหรับงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ ๓

 

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้