logo

งานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง ครั้งที่ ๕

 

งานถวายพลังชี่ครั้งที่ ๕ ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา

๒. เพื่อรวมพลังถวายพลังชี่ ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน ถวายแด่พ่อหลวงของเราให้ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน                                                                        

๓. เพื่อแสดงความจงรักภักดี สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่การออกกำลังกายแบบมิราเคิลไทชิ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

 

ประธานและสมาชิกที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

         ชมรมไทเก็กไทจี๋ฉวนตาคลี

         ชมรมไทเก็กวัดหัวช้าง

         ชมรมไทเก๊กละโว้ 46 ลพบุรี

         ชมรมไทเก็กบ้านถนนใหญ่

         ชมรมไทเก็กบ้านถนนแค

         ชมรมไทเก๊กตำบลเขาพระงาม

         ชมรมไทเก็กซอยรัตนพล

         ชมรมไทเก็กอำเภอหนองม่วง ลพบุรี

         ชมรมรักสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี

         โรงพยาบาลพัฒนานิคม

         ชมรมไทเก็กวัดสะตือ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         สมาชิก kesinee fitness

         พนักงานไทยทีวีสีช่องสาม

         สมาชิกมิราเคิลไทชิที่เดินทางมาจากกรุงเทพ

รวมสมาชิกที่เข้าร่วมงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ 5

จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 300 คน           

ผู้สนับสนุนในการจัดงาน 

        1.รายการโต๊ะข่าวบันเทิง ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคุณเพชรี พรหมช่วยและคุณกิตติพันธ์ นุตยกุล

        2.บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตัดเสื้อที่ใส่มาในงานนี้

        3.บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด  (คุณ ปรวีณา วีนราพงศ์ กฤษฎาสิมะ ผู้จัดการศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่)

        4.คุณสมชาย เบญจรงคกุลและครอบครัว

        5.คุณศิริวงศ์/คุณสุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์และครอบครัว

        6.คุณศิริพจน์/คุณพัชรินทร์ ศรีธวัชพงษาและครอบครัว

        7. สมศักดิ์/คุณสรัญญา ประสานสรรพกิจ และครอบครัว

        8.คุณสิริภพ สายชมภู

        9. คุณ กชสร ฉิมมณี

การจัดงานในครั้งนี้มีรายได้จากผู้สนับสนุนดังที่กล่าวมาและสมาชิกทุกท่านร่วมกันบริจาคคนละเล็กละน้อย หลังจากหักค่าใช่จ่าย จะนำบริจาคให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง ครั้งที่ ๕

ภาพการบริจาคเงินจาก งานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ ๕

โดยบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท

 

ภาพวีดีโอเคลื่อนไหว สำหรับงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ ๕

 

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้