Siriporn Tanyabutr

วันที่ : 22 ส.ค. 66 / อ่าน : 340

ประสบการณ์การทำงาน 

 

  • เจ้าของกิจการฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

        บริษัท เอราวัณเพียวไลฟ์ จำกัด Arawan Pure Life Co.Ltd. 

 

ประสบการณ์การฝึกมิราเคิลไทชิ 

 

  • ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙                                 เริ่มการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน
  • ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑                                 การฝึก ๒๔ ท่า
  • วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑                             การฝึกพัด

 

แรงบันดาลใจ

 

เนื่องจากเคยผ่าตัดกระดูกสันหลังและใส่เหล็กตั้งแต่อายุ ๓๐ ต้นๆ ทำให้ การทรงตัวไม่ดีเท่าที่ควร จึงพยายามหาวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะกับสภาพร่างกาย ทดลองกีฬามาหลายประเภท จนกระทั่งมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักมิราเคิลไทชิ หลังจากผ่านการฝึกได้ระยะหนึ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้น การหายใจลึกขึ้น และหลังการฝึกทุกครั้งที่ได้เหงื่อร่างกายจะสดชื่นมากๆ ทำให้มีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน

 

การฝึกระยะแรกๆ จะต้องมีระเบียบวินัยพอสมควร เพราะถูกบังคับโดยสมุดจดบันทึกของอาจารย์ แต่เมื่อปฏิบัติซ้ำๆ จนเป็นนิสัย สมุดจดบันทึกก็สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าในการฝึกของเรา ทำให้เราเห็นความสม่ำเสมอในการฝึก สิ่งที่ตามมาคือสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง

 

ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์ที่ออกแบบการฝึกระบบ SHEB ทำให้การฝึกไทชิมีระบบการฝึกที่เป็นมาตรฐาน มีระบบควบคุม และประเมินผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผู้ฝึกสามารถปฏิบัติเองได้อย่างสม่ำเสมอจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน นอกจากนี้จากสภาพร่างกายที่ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป อาจารย์สมศักดิ์จะต้องคอยแนะนำ ปรับท่าทางการฝึกให้เหมาะสมกับตัวเราโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างการฝึก อาจารย์จะบอกเสมอว่าไทชิคงไปแก้ไขเหล็กที่อยู่ในตัวเราไม่ได้  แต่ไทชิจะช่วยให้เหล็กมีอายุอยู่ในร่างกายเราได้นานที่สุด

 

เมื่อมองย้อนกลับไป ถ้าในวันนั้นเราไม่ตัดสินใจเริ่มต้นการฝึกไทชิ ก็ไม่รู้ว่าสภาพร่างกาย ณ วันนี้จะแข็งแรงพอที่จะเริ่มการฝึกเหมือนเมื่อสองปีก่อนหรือไม่


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com