กนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ (Kanokthip Prinyarnussorn)

วันที่ : 22 ส.ค. 66 / อ่าน : 328

ประสบการณ์ทำงาน

 

  • ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็ก Noddy by Elizabeth - British International Playgroup
  • ๒๕๔๗ - ๒๕๖๕    บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
  • ๒๕๓๕ - ๒๕๔๗    บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

ประสบการณ์ไทชิ

 

  • มีนาคม ๒๕๖๒                  เริ่มฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน
  • มีนาคม ๒๕๖๓                  เริ่มฝึก 24 ท่า
  • พฤศจิกายน ๒๕๖๓            รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน
  • พฤศจิกายน ๒๕๖๕            อบรมครูฝึกสอนพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน
  • เมษายน ๒๕๖๖                 เริ่มฝึก 32 ท่า

 

แรงบันดาลใจ

 

“ขอขอบคุณมิราเคิลไทชิ ที่ทำให้หันมาใส่ใจกับเรื่องของอากาศหรือลมหายใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการมีชีวิต และง่ายที่สุดในการฝึกได้ในชีวิตประจำวัน”

 

เริ่มฝึกมิราเคิลไทชิผ่านชมรมกีฬาที่บริษัทเนสท์เล่ รู้สึกถึงการหายใจได้เต็มปอด สงบ ผ่อนคลาย และมีสติ เมื่อสมองผ่อนคลายในขณะฝึกก็มักจะได้คำตอบต่างๆ ของปัญหาที่ขบคิดอยู่ อาการกล้ามเนื้อตึงหรือปวดจากออฟฟิศซินโดรมก็ลดลง เมื่อฝึกต่อเนื่องก็เกิดวินัยในการออกกำลังกาย (ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน)

 

การเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและบุคลิกภาพของตนเองเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อได้ฝึกอบรมครู และฝึก 32 ท่า การที่ต้องมีสติจดจ่อที่ละเอียดและต่อเนื่องขึ้น ทำให้มีบุคลิกที่สุขุมขึ้น และได้รับพลังจากธรรมชาติไปบำรุงร่างกายมากขึ้น การฝึกเป็นครูช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ได้เรียนรู้วิธีการฝึกสอนที่เป็นระบบสากล วิธีการสื่อสารที่เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน และการวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกศิษย์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภารกิจนี้ทำให้ตนเองยิ่งต้องฝึกให้สม่ำเสมอเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี และยิ่งต้องทำความเข้าใจให้แตกฉานเพื่อถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

การฝึกมิราเคิลไทชิเปรียบได้กับการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กับการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ กล้ามเนื้อแขนและขาแข็งแรงขึ้น ปอดหายใจได้ลึกขึ้น สมองผ่อนคลาย หลับได้ลึกขึ้น มีสติว่องไวในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ทั้งยังเกิดปัญญาว่าร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ รู้สึกปล่อยวาง จิตสงบ มีความสุขได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com