หลักสูตรอื่นๆ

วันที่ : 11 มี.ค. 56 / อ่าน : 1,590การฝึกอบรมชุดการฝึกอื่นๆ


การฝึกพัฒนาลมหายใจ ๒๔ ท่า เหมาะสำหรับ ท่านที่จบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน โดยมีการนำหลักการฝึกขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนไหวต่อเนื่องประกอบ ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะเสียงดนตรี ดุจ “การฝึกสติในความเคลื่อนไหว” เพิ่มความผ่อนคลาย ฝึกสติ/สมาธิ/พลังภายใน บำรุงสุขภาพจิตและกาย เพิ่มขึ้น ประโยชน์ ฝึกสติในความเคลื่อนไหว ฝึกการเคลื่อนไหวช้าๆ ฝึกจิตให้ว่องไว ฝึกความอ่อนนุ่ม เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างร่างกายที่สมบูรณ์กับจิตใจที่สงบมีสติ สมาธิ เริ่มต้นฝึกจิตวิสำนึก

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 

                                              

 


การฝึกพัฒนาลมหายใจ 32 ท่า

เหมาะสำหรับผู้ที่จบพื้นฐานการฝึก มิราเคิลไทชิ 24 ท่า  เพื่อพัฒนาความสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมคำแนะนำ รายละเอียดการหายใจ สติ สมาธิ พัฒนาจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ประโยชน์ พัฒนาสติ(ความรู้ตัว) สมาธิ(ความผ่อนคลาย) เพิ่มมากขึ้น สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายสมบูรณ์ เข้าใจจิตวิญญาณมากขึ้น

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด)


  


การฝึกพัฒนาลมหายใจ 48 ท่า 

เหมาะสำหรับผู้ที่จบพื้นฐานการฝึก มิราเคิลไทชิ 24 และ 32ท่า เพื่อพัฒนาความสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น ประโยชน์ สามารถปรับปรุงและพัฒนา รายละเอียดตั้งแต่ การฝึกขั้นพื้นฐานจนถึงปัจจุบัน 

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com