logo

งานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง ครั้งที่ ๖

 


งานถวายพลังชี่ครั้งที่ ๖ ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วัตถุประสงค์การจัดงานมีดังนี้

1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

2. เพื่อรวมพลังถวายพลังชี่ ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน ถวายแด่พ่อหลวงของเราให้ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน       

3. เพื่อแสดงความจงรักภักดี สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่การออกกำลังกายแบบมิราเคิลไทชิ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

     เพื่อเป็นการถวายพลังชี่แด่องค์พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง ให้ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ  สำหรับการจัดงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ 6 นี้ ได้จัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 โดยมีกำหนดการพอสังเขปดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 มีกำหนดการคร่าวๆดังนี้

เวลา     05.30  สมาชิกเข้าแถวเตรียมความพร้อม

          06.19 น.             ประธานขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ  กล่าวคำถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา                           

          06.35 น.             เริ่มการถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงการฝึกลมปราณไทชิ 18 ท่าชุดที่ 1,2 และมิราเคิลไทชิ 16 ท่า  รวมถึงการแสดงการฝึกพัด

          08.00 น.             ร่วมร้องเพลงชาติไทย  ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก  เชิญผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารว่าง

โดยมี ท่านจรูญ กมลรัตน์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานภายในงาน

พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานจากชมรมต่างๆ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมงานใน วันนี้ประกอบด้วย

ชมรมเสริมสร้างสุขภาพ เขาสามยอด (13 ชมรม)

70

คน

ชมรม ไทเก๊กตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี

31

คน

ชมรมไทเก๊กละโว้ 46 ลพบุรี

22

คน

ชมรมไทเก็กไทจี๋ฉวนตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

20

คน

ชมรมไทเก็กวัดสะตือ

20

คน

ชมรม ไทเก๊กบ้านถนนใหญ่

15

คน

ชมรมไทเก๊กวัดหัวช้าง

15

คน

ชมรมไทเก็กบ้านถนนแค

10

คน

ชมรม ไทเก๊ก รพ. พัฒนานิคม

10

คน

ชมรมรักสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สระบุรี

8

คน

และสมาชิกมิราเคิลไทชิจากกรุงเทพ อีกจำนวน 98 คน

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 319 คน 

และงานนี้จะไม่อาจสำเร็จลุล่วงไปด้วยด้วยดี หากว่ามิได้รับการสนับสนุนจาก แขกผู้มีเกรียติ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

ขอขอบคุณผู้อำนวยการเขื่อนป่าสักและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ขอขอบคุณสมาชิกทุกชมรมที่เข้าร่วมทำให้งานสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์

ขอขอบพระคุณท่าน นายแพทย์ นพพร พงษ์ปลื้มปิติชัย  รองนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดลพบุรีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม ที่ส่งรถปฐมพยาบาลมาช่วยดูแลผู้เข้าร่วมงาน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่

  • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด โดย คุณ ใหม่ ปรวีณา กฤษฎาสิมะ ผู้สนับสนุนน้ำดื่มและซุ้มเครื่องดื่มรวมถึงชุดของขวัญ
  • บริษัท ไอแอลซี  โดยคุณ จารุวรรณ  รุ่งสฤษศักดิ์  ผู้สนับสนุนของชำร่วยอื่นๆ
  • คลินิกหมอธงชัย 2 โดย ทันตแพทย์ธงชัย และคุณพัชรินทร์ วชิรโรจน์ไพศาล ผู้สนับสนุนชุดยาสีฟัน
  • บริษัท สากล เฟรม จำกัด โดย คุณ สุธารัตน์ และ คุณศิริวงศ์ จันทร์รุจิพัฒน์
  • บริษัท MEO jewelry จำกัด โดย คุณสมศักดิ์ และ คุณสรัญญา  ประสานสรรพกิจ
  • บริษัทใน เครือ ธนิยะกรุป โดย คุณ สุนันทา สมบุญธรรม
  • อาจารย์ ดอกเตอร์ เสาวรส อักษรนันท์

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง ครั้งที่๖

 

ภาพบรรยากาศการมอบเงินบริจาคจากงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง ครั้งที่ ๖

ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา


 

ภาพวีดีโอเคลื่อนไหว สำหรับงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่๖ ตอนที่ ๑

 

 


ภาพวีดีโอเคลื่อนไหว สำหรับงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ ๖ ตอนที่ ๒


 


 
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้