logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๑/๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๑/๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้