logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

 

ภาพบรรยากาศ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๖/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกลมปราณแบบมิราเคิลไทชิ
เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๙ รูป
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน


เจ้าภาพ : กลุ่มบริหารลมหายใจหมู่บ้านสวนบางเขน

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้