logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๗/๒๕๖๐

 

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๗/๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกมิราเคิลไทชิ
เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป
เจ้าภาพ ครูปีติชา ผาสุพงษ์
“ออกกำลังกายผ่อนคลายอย่างธรรมชาติ ออกกำลังจิตความสงบมีพลังบำรุงสุขภาพ”


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้