logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๒/๒๕๖๐

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๒/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้