logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๑/๒๕๖๐

 

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๑/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

  

 


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้