logo

พิธีทำบุญครบรอบ๖ปี

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ อาทิตย์ที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ภาพรวมในงาน

 

การฝึกมิราเคิลไทชิด้วยตัวเอง เวลาเช้าตรู่ สาย/บ่าย/เย็น/ดึกๆ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่บ้าน สวนสาธารณะ หรือในทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก ย่อมมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราเก็บไว้คนเดียว  วันนี้จึงนำความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาบอกเล่าสู่กันฟัง เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น่ารักๆ กับครอบครัวมิราเคิลไทชิ  จึงเป็นที่มาของเสวนา“เหตุการณ์ประทับใจ บอกใครไม่ได้” 


 

 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับความเมตตาจาก หลวงตา เจ้าอาวาสวัดเขาวงให้จัดพิธีในวัด จึงเป็นโอกาสดี  ได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกัน นับว่าเป็นบุญของ “ครอบครัวมิราเคิลไทชิ” โดยแท้และนอนหลับพักผ่อน ด้วยความร่มเย็นตลอดคืน ณ วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์)


 

ตื่นเช้าวันใหม่ ด้วยความสดชื่นแจ่มใส ตักบาตร หลวงตาและพระสงฆ์  “ร่วมบุญ ร่วมกุศลกันอย่างพร้อมเพรียง”

 

 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของ ที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ  “ รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ”

 

 

ธรรมมะกับไทชิ โดยพระครูภาวนาพิลาศ เจ้าอาวาสวัดเขาวง 

 

 

 

 

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้