logo

โครงการ ร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕-๒๕๕๙

 

โครงการ ร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ ลาหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้