logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

 

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

สงกรานต์ สืบสานสุขภาพ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

ณ ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


 


          
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้