logo

พิธีทำบุญครั้งที่ ๑

 

วันอาทิตย์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อ

ภาพบรรยากาศภายในงาน
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้