logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 1-2558
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558, 05:45-07:00 น.
ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้