logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๙

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 9
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557, 05:45-07:00 น.
ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้