logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๘

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 8

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557, 05:45-07:00 น.
ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้