logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๗

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 7
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557, 05:45-07:00 น.
ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้