logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๖

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 6
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557, 05:45-07:00 น.
ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


 


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 6 - เต้าเต๋อซิ่นซี
https://www.facebook.com/photo.php?v=794355663948056

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 6 - เพลงไทชิ
https://www.facebook.com/photo.php?v=794067737310182

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้