logo

โครงการ "ร่วมทำบุญ ร่วมออกกำลังกาย"โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐


โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐


โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๙/๒๕๖๐


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๘/๒๕๖๐


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๗/๒๕๖๐


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๖/๒๕๖๐


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๕/๒๕๖๐

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๕/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหารโครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๔/๒๕๖๐Page 2 of 6, showing 8 records out of 48 totalมิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้