logo

โครงการ "ร่วมทำบุญ ร่วมออกกำลังกาย"โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

มิราเคิล ไทชิ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เจ้าภาพ : ครูพรพิมล พรพิพัฒน์ไพศาลและสมาชิกกลุ่มพัฒนาลมหายใจบ้านนันทวัน
โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
เจ้าภาพ ครูจารุวรรณ รุ่งสฤษศักดิ์ และสมาชิกกลุ่มพัฒนาลมหายใจพระราม ๓
ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุก ๆ ท่าน
โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

มิราเคิล ไทชิ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เจ้าภาพ : คุณ ปิติชา ผาสุพงษ์
โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

มิราเคิล ไทชิ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เจ้าภาพ : กลุ่มพัฒนาลมหายใจ หมู่บ้านสวนบางเขน


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

มิราเคิล ไทชิ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เจ้าภาพ : ชมรมชี่กง ปตท.

Page 1 of 5, showing 8 records out of 37 total